Ukazał się trzydziesty dziewiąty, letni numer “Awedisu”. W Słowie od redakcji czytamy:
Wydarzenia z początku czerwca w dość smutny sposób przypomniały nam, jak trudna jest ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego. Z powodu gdańskiego pożaru, o którym piszemy na stronach 1 i 2, mogły co prawda wyniknąć znacznie większe straty, jednak i to, co uległo zniszczeniu, pokazuje wyraźnie, jak wrażliwe na działanie żywiołów mogą być zabytkowe budynki i przedmioty związane z dziedzictwem ormiańskim w Polsce. Trzeba wciąż dokładać ogromnych starań, nie mówiąc o kosztach, by uchronić to dziedzictwo przed degradacją i zniszczeniem.
Ochrona spuścizny to szczególnie ważny temat w kontekście kolejnej, w tym roku 104. rocznicy Ludobójstwa Ormian w Imperium Osmańskim. To wtedy bezpowrotnej zagładzie uległa ogromna część ormiańskiego dziedzictwa, zarówno pisanego, jak i przekazywanego ustnie. Źródła pisane zniszczono poprzez palenie bibliotek i burzenie klasztorów ormiańskich, natomiast ustne – przez zamordowanie ludzi, począwszy od duchownych, intelektualistów, po artystów czy muzyków. Te nieodwracalne straty tym bardziej nałożyły na tych, którzy przeżyli Ludobójstwo, oraz Ormian w Diasporze, jeszcze poważniejszy obowiązek ratowania tego, co zostało.
W przypadku Polski na problem ochrony dziedzictwa dodatkowo nałożyły się prześladowania z czasów drugiej wojny światowej oraz przymusowe migracje po wojnie. Te z przedmiotów, które udało się uratować i przewieźć w granice powojennej Polski, do dziś znajdują się pod opieką m.in. Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Na szczęście współczesna Polska daje duże możliwości w zakresie ochrony spuścizny i pozwala także na swobodne kultywowanie własnej tożsamości i zwyczajów. To dzięki wsparciu ze strony państwa polskiego mogą funkcjonować takie organizacje, jak Fundacja, i ukazywać się wydawnictwa takie, jak niniejsze czasopismo. Obchodząc w tym roku dziesięciolecie „Awedisu” w związku z 40. numerem (jesiennym), powinniśmy o tym pamiętać.
Zapraszamy do lektury. Trzydziesty dziewiąty numer „Awedisu” dostępny jest również na stronie internetowej www.awedis.ormianie.pl .
Wirtualny Świat Polskich Ormian