Gagik Parsamian, prezes Związku Ormiańskiego w Gdańsku
serdecznie zaprasza na uroczystość
z okazji 10. rocznicy odsłonięcia krzyża ormiańskiego (chaczkaru)
oraz otwarcia ulicy Zaułek Ormiański,
w poniedziałek, dnia 7 października 2019 roku o godz. 16.30
przy kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 3.

Wirtualny Świat Polskich Ormian