W tym roku mija 106 lat od zbrodni dokonanej na Narodzie Ormiańskim
przez Imperium Osmańskie.
Ta rana, mimo upływu lat, nie jest w stanie się zabliźnić.

Teraz Ormianie znowu przeżywają kolejne ludobójstwo – kulturowe. Trwa niszczenie kościołów i cmentarzy. Zacieranie śladów ormiańskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego w Karabachu. Dziś Ormianie zwracają uwagę na nowe zagrożenie, a mianowicie na „ludobójstwo kulturowe”. Znikające kościoły…
15 lutego wykonano zdjęcia lotnicze miasta Szusza w Karabachu. Widać na nich całkowicie zniszczony kościół św. Jana Chrzciciela, który stał tam jeszcze 9 listopada 2020 roku, a więc w dniu podpisania porozumienia o zawieszeniu broni – do zburzenia doszło po zajęciu Szuszy przez wojska azerskie.
25 marca telewizja BBC opublikowała na swej stronie internetowej film, nakręcony przez korespondenta w Azerbejdżanie Jonaha Fischera. Reporter dotarł do miasta Dżebrail (Mekhakavan) w Karabachu, gdzie udokumentował zniknięcie tamtejszego kościoła Najświętszej Maryi Panny. Ze świątyni, która stała tam jeszcze kilka miesięcy temu, nie został kamień na kamieniu. Oblicza się, że na terenach zajętych przez wojska azerbejdżańskie w listopadzie 2020 roku znajduje się co najmniej 1456 zabytków historii i kultury ormiańskiej, w tym 161 kościołów.

Więcej o tym kulturowym ludobójstwie: zacieranie ormiańskiego dziedzictwa w Karabachu

Wirtualny Świat Polskich Ormian