3. Kongres Archiwów Społecznych, organizowany przez ośrodek KARTA w Muzeum POLIN, przeszedł do historii.
12 października, obrady tradycyjnie otworzył prezes Ośrodka KARTA, Zbigniew Gluza, tym razem w towarzystwie Katarzyny Grocholi, która odczytała list od dyrektora NDAP, Pawła Pietrzyka. W Kongresie swój udział zgłosiło 120 organizacji z całej Polski.

Czytaj więcej

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian