12 października w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
przy ul. Mordechaja Anielewicza 6 w Warszawie, o godz. 9:00, rozpoczyna się
3. Kongres Archiwów Społecznych,
organizowany podobnie jak w latach uprzednich, przez ośrodek Karta.

Więcej informacji: https://archiwa.org/node/2992

Wirtualny Świat Polskich Ormian