Urodzona w 1942 r. we Lwowie, ochrzczona w katedrze ormiańskiej przez ks. infułata Dionizego Kajetanowicza. Mając zaledwie kilka miesięcy utraciła ojca, który został uwieziony w KL Auschwitz, a następnie zginął w styczniu 1945 r. w “Marszu Śmierci”. Po wojnie, jak wielu Ormian lwowskich, zamieszkała w Gliwicach. Ukończyła studia w Akademii Medycznej. Czynnie zaangażowana w życie parafii ormiańskokatolickiej i Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza

Córce, Drogiej Koleżance, Ani Olszańskiej
składamy wyrazy najszczerszego żalu i współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 15 maja br. o g. 11.00
na Cmentarzu Centralnym przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Zespół Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian