4. niedziela Ormiańskiego Wielkiego Postu (7 III 2021)
czyli 21. dzień „o chlebie i soli”

Niedziela roztropnego rządcy (Տնտեսի Կիրակի)
który okazał się mądrym menadżerem majątku swego pana.

U Ormian to już półpoście czyli półmetek 40-dniowego okresu „o chlebie i soli”.
Okazja do refleksji, jak ten okres już zaznaczył się u mnie.
Czy stał się okazją do większej „modlitwy, postu, jałmużny”?
Modlitwy nie tylko błagalnej, ale także dziękczynnej i przepraszającej ?
Postu nie tylko w zakresie jedzenia, ale także w formie bardziej rozważnego korzystania
ze swoich słów, myśli, czasu, pieniędzy czy internetu?
Wreszcie jałmużny, która jest skutkiem modlitwy i postu:
bo jeśli lepiej zagospodarujemy swój czas, relacje z innymi, pieniądze czy jedzenie,
to możemy więcej ofiarować innym.

Tego dotyczy 4. niedziela Wielkiego Postu, która w ormiańskiej liturgii
skupia się na przypowieści Jezusa o zarządcy (Ewangelia wg św. Łukasza 16, 1-13).
Ów agent otrzymał od pana w zarząd dobra, ale je lekkomyślnie roztrwonił
(jak Pierwsi Rodzice czy syn marnotrawny). Grozi mu utrata urzędu i godności.
Nie czeka jednak z założonymi rękoma. Uznaje swój błąd
i zabiega o to, by odzyskać zaufanie swego pana
i zapewnić sobie dobrą przyszłość.
Pan pochwalił go „za jego rozsądek”. Za to, że podjął działanie,
że ostatecznie okazał się dobrym menadżerem swego życia,
że wykorzystał dany czas, możliwości, talenty.

To przypowieść o nas, których Bóg Stwórca i Pan świata,
umieścił na ziemi jako menadżerów i gospodarzy,
polecając: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28).
Pragnie, byśmy “roztropnie” wykorzystali nasze dary, talenty, kompetencje.
* * *
Dziś okazja, by WSZYSTKIM serdecznie podziękować
za ofiarny i cenny udział
w zbiórce dla ofiar konfliktu w Arcachu,
jaki zorganizowała Caritas Polska.
Warto zapoznać się jeszcze raz z tą akcją,
zob. zakładki na stronie Caritas Polska
Polskie wsparcie dla uchodźców z Górskiego Karabachu
https://caritas.pl/blog/2020/11/19/zbiorka-dla-ofiar-walk-w-gorskim-karabachu/

Akcja pomocy wciąż trwa.
Jej elementem będzie koncert charytatywny na rzecz uchodźców z Arcachu
13 marca br. (sobota) o godz. 20.00
który organizuje Caritas Polska z cennej inicjatywy
Stowarzyszenia Ormiańskiego „Mer Hajrenik” im. Abp. Józefa Teofila Teodorowicza
(dokładniejsza informacja poniżej).

Włączmy się w ten koncert charytatywny w duchu wielkopostnej jałmużny.
Z modlitwą. ks Józef Naumowicz

Wirtualny Świat Polskich Ormian