W tę niedzielę w obrządku ormiańskim przypada uroczystość Przemienienia Pańskiego
(oficjalna nazwa Ajlak’erputjun Tjarn albo Pajcarakerputjun Kristosi).
To jedno z największych dorocznych świąt ormiańskich.
Jest obchodzone w 7. niedzielę po Pięćdziesiątnicy czyli po Zesłaniu Ducha Świętego, w 14. niedzielę po Wielkanocy
(w Kościołach rzymskokatolickim i prawosławnych – zawsze 6 sierpnia).
W tradycji ormiańskiej świętu nadano nazwę Wardawar (Վարդավառ)
towarzyszą mu także różne zwyczaje pozaliturgiczne, m.in. zabawy, świąteczne posiłki czy oblewanie się wodą.

Zapraszam na nasz Wardawar – po Mszy świętej spotkanie pod kolumnadą, przed wejściem do kaplicy, ul. Łazienkowska 14.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

Wirtualny Świat Polskich Ormian