5. niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu (14 III 2021)
czyli 28. dzień „o chlebie i soli”.
Przypomnienie o potrzebie modlitwy!

Nie ma mocnej wiary ani prawdziwego chrześcijaństwa bez modlitwy.
Przypomina o tym obecna ormiańska niedziela wielkopostna,
w której Jezus wskazuje także, że ta modlitwa winna być:

– regularna, systematyczna, wytrwała.
Jezus daje nam dziś przykład bezbronnej i bezsilnej wdowy,
która wytrwale, z dnia na dzień, chodziła do sędziego
z prośbą o pomoc, aż wreszcie jej prośby odniosły skutki (Łk 18, 1-14).
Ta przypowieść nosi tytuł: „O sędzim”,
dlatego tę ormiańską niedzielę, w którą ona jest czytana,
przyjęło się nazywać „Niedzielą sędziego” (Դատավորի կիրակի).

– ufna i pokorna, połączona ze szczerą wiarą
w miłość Boga i Jego wszechmoc.
Mówi o tym przypowieść o celniku, który pełen skruchy,
z poczuciem swej niegodności, stał w Świątyni,
nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi
i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!“.

Wielki Post to okazja, by odkryć na nowo wartość modlitwy.
Nie zniechęcać się do niej i jej nie zaniedbywać,
nawet jeśli nie widzimy od razu jej skutków,
nawet jeśli trudno nam się skupić,
nawet jeśli napotykamy na różne przeszkody jak zmęczenie,
nadmiar zajęć, odzwyczajenie się od rozmowy z Bogiem, itd.
Ona jest nam niezbędna jak tlen do życia.
* * *
Ponawiam serdeczne zaproszenie na premierę
koncertu charytatywnego
na rzecz uchodźców z Arcachu (Górskiego Karabachu),
który organizuje Caritas Polska:
13 marca br. (sobota) o godz. 20.00.
Wszystkie informacje na stronie:
https://www.facebook.com/events/1073220609845124/
To koncert charytatywny z zachowaniem wielkopostnej atmosfery
i zarazem zaproszenie do wielkopostnej modlitwy i jałmużny
na rzecz ormiańskich uchodźców, potrzebujących pomocy.

Przekazuję także WSZYSTKIM bardzo miłe pozdrowienia
od znanego w ormiańskim środowisku w Polsce
kleryka Narka Mkrtyczjana, który przez ostatnie trzy lata
był z nami, studiując w warszawskim seminarium,
a od sierpnia 2020 odbywa dwuletnią służbę wojskową
– właśnie w Górskim Karabachu! Tam przeżył jesienną wojnę,
a obecnie ma trudną i nie zawsze bezpieczną regularną służbę na granicy.
Pamiętajmy o nim! (kilka jego zdjęć poniżej)

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz

Narek

Wirtualny Świat Polskich Ormian