6. niedziela Ormiańskiego Wielkiego Postu (21 III 2021)
czyli 35. dzień „o chlebie i soli”
Niedziela Przyjścia [Pana] – Գալստյան կիրակի

Wielki Post to nie tylko czas wymagań, wstrzemięźliwości, ascezy,
ale także czas łaski, pomocy Niebios, duchowego umocnienia.
Jezus wciąż bowiem za nas składa ofiarę, wciąż też do nas przychodzi :
w sakramentach, w swoim Słowie (lektura Pisma Świętego!), w modlitwie,
w drugim człowieku, w miłości, w naszych duchowych zmaganiach,
w powstawaniu po upadkach, w spowiedzi…
Przychodzi i staje się obecny tam, gdzie dajemy Mu miejsce.

On przyjdzie także na końcu czasów
– o tym przypomina obecna niedziela ormiańska.
Jak w pierwszym przyjściu objawił się On na ziemi jako uniżony,
pokorny i cierpiący Sługa, ukryty za zasłoną człowieczeństwa,
na końcu czasów objawia się jako pełen chwały.
Wtedy stanie się jasne, że On jest Panem świata.

W liturgii ormiańskiej to ostatnia Niedziela Wielkiego Postu.
W najbliższy piątek, 26 marca, przypada 40. dzień „o chlebie i soli”,
czyli ostatni dzień okresu 40-dniowego, a potem jest „sobota Łazarza”
(wspomnienie wskrzeszenia Łazarza, jako zapowiedź zmartwychwstania),
następnie Niedziela Palmowa, która u Ormian zaczyna Wielki Tydzień.

Serdecznie zapraszam do udziału we Mszy świętej w obrządku ormiańskim
także transmitowanej online
w niedzielę 21 marca, o godz. 9.00.
Transmisja – z kościoła pokamedulskiego
na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5, poprzez:
– stronę internetową parafii www.lasbielanski.pl
(wystarczy wpisać las bielański lub lasbielański)
– fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Warto skorzystać także z mszalika do liturgii ormiańskiej,
dostępnego na stronie internetowej ordynariatu ormiańskiego www.ordynariat.ormianie.pl

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz

Wirtualny Świat Polskich Ormian