Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich otrzymała z Biura Rzecznika Spraw Obywatelskich egzemplarz publikacji zbiorowej pt. Uszanujmy zmarłych. Problematyka ochrony starych cmentarzy i perspektyw prawa pogrzebowego pod redakcją Barbary Imiołczyk, Joanny Troszczyńskiej-Reyman, Tadeusza J. Zielińskiego.

Publikacja wydana przez Wydawnictwo Naukowe ChAT. dostępna na stronie niezapomnianecmentarze.pl  

Znajdziemy w tej publikacji również informację o naszym projekcie dot. pochówków ormiańskich na Starych Powązkach w Warszawie. – http://mogily.pl/ormianskiepowazki

Wirtualny Świat Polskich Ormian