Okładka Lehahayer nr 7

Ukazał się 7. numer armenistycznego rocznika naukowego “Lehahayer” pod redakcją Andrzeja A. Zięby, wydawanego przez Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. W numerze znalazły się następujące artykuły:
– Marcina Łukasza Majewskiego Ormianie w Zamościu w pierwszych trzech dekadach istnienia miasta (1580-1610);
– Andrzeja Glińskiego Organizacja rzemiosła i handlu w gminie ormiańskiej w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku;
– Franciszka Wasyla „Kto czym się bawi i z czego żyje”. Profesje Ormian z Kut nad Czeremoszem na tle innych nacji w końcu XVIII wieku;
– Andrzeja A. Zięby Idea powrotu Ormian z rozproszenia do narodowej ojczyzny w świetle memoriałów Roberta Bogdanowicza z 1877 i 1884 roku;
– Jakuba Osieckiego Towarzystwo Polsko-Ormiańskie we Lwowie (1920-1922);
– Tomasza Krzyżowskiego Nauczanie języka ormiańskiego na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1904-1939;
– Petry Košťálovej Stosunki czesko-ormiańskie. Krótki przegląd historyczny;
– Armena Checzojana, Jewgienija Gurinowa Fundacja Rozwoju i Wspierania Studiów Armenologicznych „Aniw” – przegląd działalności;
– Marii Ohanowicz-Tarasiuk Ochrona dziedzictwa ormiańskiego w działaniach Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich;
Wartan R. Grigorian (1929-2019). In memoriam;
– Arama Grigoriana Wartan Rubenowicz Grigorian (1929-2019). Historyk, armenolog, publicysta, zbieracz starych ormiańskich rękopisów;
– Andrzeja Pisowicza Wspomnienie o Wartanie Grigorianie;
Publikacja została wydana dzięki dotacji Fundacji Lanckorońskich oraz ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wirtualny Świat Polskich Ormian