Wśród gości odwiedzających ostatnio Skarbnicę Polskich Ormian byli studenci Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (studiują w Studium Europy Wschodniej) pochodzący z: Białorusi (dwaj), Armenii i Uzbekistanu (tego ostatniego nie ma na zdjęciu). Zwrócili uwagę na język kipczacki, którym Ormianie posługiwali się w Polsce (głównie we Lwowie i Kamieńcu) do około XVII wieku. Poznali także serię “Pomniki Ormian polskich” wydawaną przez historyków z Krakowa – Krzysztofa Stopkę i Andrzeja Ziębę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki prowadzonego przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Dawida z Armenii zainteresowało ponadto nasze czasopismo “Awedis”. Studenci z Białorusi z dumą mówili o pasach kontuszowych wyrabianych w dobrach Radziwiłłów. Przy tej okazji dowiedzieli się o niezwykłej publikacji Fundacji ANIV, o której pisaliśmy: „Маджарские. Армянский род в истории Беларуси” („Madżarscy. Ormiański ród w historii Białorusi”). Zapraszamy ponownie, na nasze Spotkania w Skarbnicy Polskich Ormian. mag

Wirtualny Świat Polskich Ormian