Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

15 sierpnia 2020 r. godz. 13:00
Kościół św. Piotra i Pawł
Gdańsk, ul. Żabi Kruk 3

Przemienienie Pańskie - Wardawar

19 lipca 2020 r. godz. 11:00
Kaplica Matki Bożej
ul. Łazienkowska 14

Witamy na nowej stronie www.dziedzictwo.ormianie.pl

Szanowni Państwo! Po prawie 13 latach rozstajemy się ze starym wydaniem strony Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Zmiana ta podyktowana jest względami technicznymi. Od 14 lutego 2020 roku zapraszamy na nową z wyglądu stronę, która oczywiście działa pod...

Kalendarz Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich na rok 2020

Podobnie jak w latach ubiegłych, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wydała swój kalendarz. Tegoroczny prezentuje wizerunki i biogramy 13 świętych i błogosławionych, czczonych w Kościołach ormiańskich - katolickim i apostolskim. W kalendarium, oprócz imion...

Nagroda KLIO dla Ormiańskiej Polski

Na XXVIII Targach Książki Historycznej "Ormiańska Polska" została wyróżniona nagrodą KLIO w kategorii edytorskiej... Na Zamku Królewskim w Warszawie, 28 listopada 2019 r., odbyła się uroczystość otwarcia XXVIII Targów Książki Historycznej oraz wręczenia nagród KLIO....

GALERIE ZDJĘĆ

NASZE PUBLIKACJE

AKTUALNOŚCI

www_ozdobnik

Serdecznie zapraszam na doroczną, uroczystą ormiańskokatolicką Mszę świętą
w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku (ul. Żabi Kruk 3)
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej (Ormiańskiej) z dawnego kościoła ormiańskiego w Stanisławowie,
w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w sobotę, 15 sierpnia 2020 r. o g. 13.00.

NMP Ormiańska w Gdańsku

Na zakończenie Mszy św. tradycyjne błogosławieństwo winogron. Inne szczegóły uroczystości będą jeszcze podane.

Polecam modlitewnej pamięci naszego kleryka Narka Mkrtczjana,
który przez ostatnie trzy lata studiował w Seminarium Duchownym w Warszawie i brał czynny udział w naszych liturgiach –
za kilka dni, 3 sierpnia, Narek rozpoczyna dwuletnią służbę wojskową w Armenii, obowiązkową tam także dla studentów i kleryków.

Wraz z ks. prałatem Cezarym Annusewiczem, proboszczem par. św. Piotra i Pawła Gdańsku
z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz

Prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

Logo Fund_Dzied_KultFundacja Dziedzictwa Kulturowego, która od 2012 roku zajmuje się ratowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego za granicami Polski, poinformowała, iż rozpoczęto kolejny cykl prac konserwatorskich na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Wraz z ekspertami Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej, Lwowskiej i Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Instytutu Polonika oficjalnie otwarto sezon konserwatorski.
Jednym z 11 przewidzianych do konserwacji obiektów, jest pomnik abpa Grzegorza Michała Szymonowicza. Starania o konserwację tego pomnika trwały wiele lat, ze względu na zniszczenia powojenne, wymaga on wiele wysiłku konserwatorskiego i finansowego. Na fotografii w albumie prof. Stanisława Niciei, pomnik ten ma tablicę utworzoną w latach późniejszych, nie oddaje więc pierwotnego wizerunku.

ABP SzymonowiczZwracamy się z apelem do czytelników – być może w Państwa rodzinnych zbiorach znajdzie się zdjęcie z dawnych lat, z przed ok. 60. XX w. – co umożliwiłoby konserwatorom przywrócenie pomnika i inskrypcji do pierwotnej postaci – z góry dziękujemy za pomoc.

Tak wyglądała inskrypcja oryginalna: Szymonowicz_inskrypcja_oryg
Informacje o abpie Grzegorzu Michale Szymonowiczu na naszych stronach Wiki.Ormianie i w Skarbnicy

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

logo_OssolineumW ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich w latach 2014–2017 zrealizował projekt badawczy pt. Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum.
W ramach tego projektu powstała baza internetowa „Inwentarz druków XVII–XVIII wieku z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka” (bazy_ossolineum)

W „Czasopiśmie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2018 nr 28 ukazało się sprawozdanie z przebiegu projektu oraz artykuły młodych badaczy dotyczące ossolińskiej kolekcji druków XVI wieku:
– Alicja Bielak, Po co i jak medytować? Instrukcje Stanisława Warszewickiego (SJ) i Jana Wuchaliusza Leopolity (SJ) w przedmowach do pism Ludwika z Grenady, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 127–144.
– Agnieszka Franczyk-Cegła, Nieznany prognostyk astrologiczny Jana z Głogowa na 1505 rok, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 145–158.
– Grzegorz Joachimiak, Proweniencja starodruku „Modlitwy powszedniej do Trójcy Świętej” ze zbiorów wrocławskiego Ossolineum w kontekście dawnego „Kancjonału Ossolińskich”, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 159–172.
– Michał Muraszko, Oprawy książkowe Piotra Kmity ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 173–182.
– Fryderyk Rozen, Problem drukarza książki „O jednej osobie” Stanisława Grodzickiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 183–195.
– Dorota Sidorowicz-Mulak, „Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum” – projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2014-2018, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 145–158.

projekt_okladkiWszystkich zainteresowanych zakupem tej niezwykle ciekawej pozycji zachęcamy do odwiedzenia strony Wydawnictwa_Ossolineum

Odszedł do Pana redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego

Rowicki_MiroslawZ ogromnym żalem przyjęliśmy tę wiadomość

9 lipca bieżącego roku, odszedł do Pana

Mirosław Rowicki,

redaktor naczelny i założyciel Kuriera Galicyjskiego

Odszedł człowiek niezwykle oddany swojemu dziełu, jakim było stworzenie i od 13 lat prowadzenie Kuriera Galicyjskiego, przez najbliższych, postrzegany jako osoba niezwykle serdeczna, przyjazna, wielki miłośnik historii Kresów, orędownik polsko-ukraińskiego dialogu i pojednania.
Życzliwie i z ogromną uwagą odnosił się do wszelkich tematów dotyczących spuścizny i historii polskich Ormian.
Składając kondolencje Rodzinie i Współpracownikom żegnamy wyjątkowego człowieka.

Cześć Jego pamięci!
Zespół Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Więcej informacji o działalności i niezwykłej postaci jaką był Mirosław Rowicki: Kurier Galicyjski

Uroczystość Przemienienia Pańskiego w Warszawie – Wardawar

W tę niedzielę w obrządku ormiańskim przypada uroczystość Przemienienia Pańskiego
(oficjalna nazwa Ajlak’erputjun Tjarn albo Pajcarakerputjun Kristosi).
To jedno z największych dorocznych świąt ormiańskich.
Jest obchodzone w 7. niedzielę po Pięćdziesiątnicy czyli po Zesłaniu Ducha Świętego, w 14. niedzielę po Wielkanocy
(w Kościołach rzymskokatolickim i prawosławnych – zawsze 6 sierpnia).
W tradycji ormiańskiej świętu nadano nazwę Wardawar (Վարդավառ)
towarzyszą mu także różne zwyczaje pozaliturgiczne, m.in. zabawy, świąteczne posiłki czy oblewanie się wodą.

Zapraszam na nasz Wardawar – po Mszy świętej spotkanie pod kolumnadą, przed wejściem do kaplicy, ul. Łazienkowska 14.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

AGBU – ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION

AGBU – ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION, jest największą na świecie organizacją non-profit zajmującą się ochroną dziedzictwa Armenii poprzez programy edukacyjne, kulturalne i humanitarne. Każdego roku AGBU stara się wpływać na życie 500 000 ludzi w Armenii, Arcachu (Górskim Karabachu) i diasporze ormiańskiej na świecie. Zaprasza na swoje strony, na których można znaleźć:
• aktualne wydarzenia
• informacje o pomocowych działaniach AGBU społeczności ormiańskich na świecie na rzecz potrzebujących w Armenii
• informacje o programach o charakterze kulturalnym, dostępnych m.in. on-line

Najbliższe tego typu to: już dzisiaj 13.07 – “Piękno Aghtamar: miasto, pałac, katedra”
agbu.org_events W tym tygodniu AVC Learning Zone przeniesie Cię poza legendę Aghtamar i przedstawi architekturę wyspy Aghtamar za pomocą najnowocześniejszych zasobów multimedialnych i działań.
Kalendarz najbliższych wydarzeń: agbu.org_events

Nowy – 43. nr Awedisu już dostępny.

Awedis_43Drugi kwartał 2020 r. z pewnością zapadnie nam w pamięć jako trudny czas kwarantanny i wyrzeczeń, zmęczenia oraz wzbierającego kryzysu – a to wszystko spowodowane oczywiście pandemią, w której dotychczas zmarło ok. 500 tys. osób. Na szczęście świat powoli się otwiera, choć wielu ma wątpliwości, i słusznie, że już nie wróci do stanu poprzedniego. Przykładem choćby Armenia, gdzie już w połowie marca wprowadzono stan wyjątkowy i nie zniesiono go do dziś, do tego zamknięto granice z Gruzją i Iranem (przez co ogromnie cierpi i tak słaba gospodarka Armenii), a sam premier z rodziną zaraził się wirusem.

Dla polskich Ormian i Ormian na całym świecie pandemia oznaczała także, że odwołane zostały obchody 105. rocznicy Ludobójstwa, które przypadły w naszpikowanym restrykcjami kwietniu, o czym piszemy na s. 1. Odwołano też większość mszy św. i wydarzeń religijnych, które jeśli w ogóle się odbywały, to w bardzo ograniczonym zakresie. Efektem tego jest, że w tym numerze znajdziemy więcej artykułów historycznych, biografii i wspomnień, a mniej relacji z aktualnych wydarzeń.

Na s. 6 dr hab. Andrzej Zięba pisze o niezwykle ciekawym produkcie sprzedawanym przez Ormian w Polsce pod zaborami na początku XX w. pod nazwą „Prawdziwy kaukaski proszek z góry Aragac”. Na s. 8 dr Andrzej Gliński porusza równie interesujący temat mniejszości pochodzenia ormiańskiego żyjącej w północno-wschodniej Turcji – Hemszynów. Na s. 10 Bogdan Kasprowicz kontynuuje serię artykułów o udziale polskich Ormian w wojnie polsko-bolszewickiej (lub polsko-rosyjskiej) 1919–1920. Na s. 12 prof. Ara Sayegh zbiera ciekawe ślady ormiańskie z całego świata, a na s. 13 wywiadu Andrzejowi Glińskiemu udziela dr Marcin Łukasz Majewski – historyk i pracownik Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Zapraszamy do lektury: Awedis_43

O r m i a ń s k a Liturgia w Warszawie 5 lipca

Serdecznie zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką

5 lipca 2020 r. (niedziela) o godz. 11.00

w Warszawie, w kaplicy Matki Bożej, ul. Łazienkowska 14.

Cieszę się bardzo, że będziemy mogli znów się spotkać na Liturgii.
Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

Uprzejmie proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego,
ustalonych przez Ministra Zdrowia i obowiązujących w kościołach:

1. Podczas pobytu w kaplicy oraz w czasie całej Mszy św. obowiązują maseczki (zasłanianie zarówno ust, jak i nosa).
Ręce można odkazić płynem antybakteryjnym znajdującym się przy wejściu do kaplicy.
2. Należy zachować odległość między sobą, można siedzieć co drugie krzesło.
3. Przy podejściu do Komunii także obowiązują odległości.
4. W związku z epidemią nie będzie spotkania po Mszy św.

Św. Grzegorzu z Nareku, patronie naszej parafii, módl się za nami !

Lusine Zakarian w audycji “Źródła. Magazyn kultury ludowej”

Magiczny głos Lusine Zakarian można było usłyszeć w audycji “Źródła. Magazyn kultury ludowej” w programie drugim Polskiego Radia. Jeśli ktoś nie miał możliwości słuchać tego programu 18 czerwca, zapraszamy na stronę Polskiego Radia – plik audio po lewej stronie (42’04): https://www.polskieradio.pl/8/478/Artykul/2534107,Wielka-Ormianka-Lusine-Zakarian Lusine Zakarian, utalentowana ormiańska wokalistka, jest wśród Ormian bardzo znaną postacią. Zyskała ogromną popularność nie tylko w Armenii, lecz również daleko poza granicami kraju. Jej repertuar obejmuje tradycyjne, starożytne ormiańskie pieśni i hymny, ale także szeroki zakres dzieł kompozytorów rosyjskich i zachodnich.

Wirtualny Świat Polskich Ormian