Abp. J.TeodorowiczNa ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koszalinie radni przyjęli projekt uchwały w sprawie nazwania jednej z ulic imieniem abp. Józefa Teodorowicza, wybitnego Polaka i Ormianina. Stało się to po wcześniejszym odrzuceniu tej propozycji przez koszalińskich radnych, co wynikało z braku wiedzy o dokonaniach tej postaci i zasługach dla niepodległości Polski. Wcześniej projekt uchwały zyskał akceptację zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów miasta oraz prezydenta Koszalina. Pomimo to przepadł jednym głosem. Oburzeni tym faktem koszalińscy Ormianie zaprotestowali przeciwko pierwotnej decyzji. Fakt odrzucenia kandydatury arcybiskupa jako patrona jednej z ulic, został medialnie nagłośniony m.in. przez lokalną telewizję i „Głos Koszaliński”. … “kamień spadł nam z serca, to wielka ulga i wielkie szczęście” – nie kryje radości Vahan Hakobyan, prezes koszalińskiego zarządu Stowarzyszenia Ormiańskiego „Mer Hajrenik” im. abp. Józefa Teofila Teodorowicza.

J_Teodorowicz patronem ulicy w Koszalinie

Wirtualny Świat Polskich Ormian