Armeński Powszechny Związek Dobroczynności (Armenian General Benevolent Union, w skrócie AGBU) to ormiańska organizacja non-profit założona w Kairze w Egipcie w 1906 roku. Wraz z nadejściem II wojny światowej siedzibę przeniesiono do Nowego Jorku. Europejska siedziba AGBU znajduje się w Brukseli.
Ostatnio organizacja ta jest szczególnie aktywna w niesieniu pomocy ofiarom sierpniowego wybuchu w Bejrucie. Katastrofalna eksplozja w zeszłym miesiącu w porcie w Bejrucie odebrała życie wielu niewinnym kobietom, mężczyznom i dzieciom. Wiele osób zostało rannych. Zniszczyła ona wiele budynków mieszkalnych, jak i wiele firm. Wieloletnie doświadczenie AGBU w zakresie niesienia pomocy humanitarnej pomogło w zakresie pilnego zorganizowania natychmiastowej pomocy dla Libanu, gdzie jak wiadomo, żyje duża diaspora ormiańska.
Stworzono Fundusz Pomocy AGBU 2020 dla Libanu – na pomoc Tysiącom. Personel i wolontariusze pracują przez całą dobę, aby dostarczyć pilną pomoc tysiącom osób na najbardziej dotkniętych obszarach. Nastąpiła mobilizacja wolontariuszy. Stworzono grupy zadaniowe. Inne formy działalności to gorąca linia, sprzątanie domów, naprawy i remonty, oceny skali zniszczeń, finansowanie, odbudowa dla ponad 500 domów (odbudowa już się rozpoczęła). Programy wsparcia żywnościowego; miesięczne zapasy żywności dla ponad 5000 Ormian oraz przygotowywanie posiłków w ramach pomocy dla innych nacji (nie Ormianom). Pomoc i poradnictwo medyczne; przychodnie udzielające pomocy medycznej Ormianom i niektórym nie-Ormianom, programy wsparcia, poradnictwo psychologiczne dla młodzieży.

AGBU_bieg dla LibanuW ramach akcji niesienia pomocy dla Libanu AGBU zaproponowało również zorganizowanie powszechnego biegu na 10 km w dniu 25 października b.r.
Zasadnicze przesłanki tego wydarzenia są następujące;

AGBU 10 K GLOBAL RUN
(Bieg powszechny na 10 km);
MARKETING I PROMOCJE

Faza 1 – Akcja rekrutacyjna – zacznij pozyskiwać osobistą sieć kontaktów do darowizn
Faza 2 – Darowizny – lokalni darczyńcy wspierający wysiłki lokalnych biegaczy (fundraiserów). Partnerzy zachęcają swoich biegaczy do aktywnego zbierania funduszy przez cały ten okres i kibicowania ich wysiłkom. Zarejestrowani biegacze (fundraisers) uczestniczą w biegu na 10 kilometrów i kampanii zbierania funduszy, rejestrując się online i dołączając do zespołu AGBU. FUNDRAISE (Zbieranie funduszy); Biegacze (fundraisers) zakładają osobistą stronę do zbierania funduszy i zaczynają pozyskiwać przyjaciół, rodzinę i współpracowników w celu uzyskania darowizny na ich bieg w ramach pomocy dla Libanu. W trakcie kampanii publikują aktualizacje stanu swoich osiągnięć, wykorzystują inne sposoby pozyskiwania większej liczby darowizn i promowania swoich postępów osobistych i zespołowych.
BIEGANIE; Biegacze są zaproszeni do samodzielnego biegania/chodzenia (maszerowania) we własnym tempie w październiku 2020r., gdziekolwiek na świecie się znajdują.
Zakończenie akcji; Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w uroczystości po zakończeniu biegu w dniu 25 października.

Organizatorzy sugerują również wykorzystanie proponowanych tekstów postów w mediach, takich jak;

Sugestia 1. Musimy pomóc zebrać fundusze dla Libanu. Każdy może wziąć udział. Maszeruj lub biegaj. Zarejestruj się, aby pomóc potrzebującym.
Sugestia 2. Pomóż nam nakarmić najbardziej potrzebujących. Możesz zebrać fundusze, dołączając do globalnego biegu na 10 km. To łatwe – maszeruj lub biegnij. Każdy może wziąć udział.
Sugestia 3. Spaceruj lub biegnij, aby zebrać fundusze na pomoc dla Libanu. Możesz coś zmienić, dołączając do naszego 10 km biegu globalnego.

W zakresie zastosowanych w tracie opisywanego wydarzenia bannerów lub chorągiewek organizatorzy proponują określone rozwiązania graficzne, które dostępne są na stronach internetowych AGBU Bruksela.

Generalnie, wydarzenie to jest dokładnie opisane w Internecie i w przypadku gotowości uczestnictwa w nim, konieczne będzie posłużenie się szczegółowymi informacja tam zamieszczonymi.

https://agbu.org/

10 K Global Run for Lebanon Relief_ Campaign Meeting_Sept9_2020.pdf

 

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian