Organizacja Armenian General Benevolent Union (AGBU) z siedzibą w Brukseli, uruchomiła inicjatywę Humanitarian Emergency Relief Fund, aby wesprzeć tysiące Ormian na całym świecie dotkniętych pandemią COVID-19 i najbardziej narażonych na zachorowanie. Można włączyć się w tę pomoc: www.agbugiving.org/reliefefforts/

Wirtualny Świat Polskich Ormian