17 listopada br. siedzibę Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, zaszczycił swoją obecnością nowy,
bo od 2 miesięcy w przebywający w Polsce,
ambasador Republiki Armenii,
JE Aleksander Arzoumanian.

Wizyta przebiegła w niezwykle sympatycznej atmosferze i nie jest to dyplomatyczny slogan. Pan Ambasador z dużym zainteresowaniem zwiedził naszą ekspozycję muzealną, po której oprowadziła go Monika Agopsowicz. Pytał o działalność Fundacji, z uznaniem wyrażał się o efektach naszej pracy. Dziękował za nasze zaangażowanie, za pieczołowitość z jaką kultywujemy pamięć naszych ormiańskich przodków.
Z uznaniem odniósł się do utrwalania pamięci, trwającej ponad 600 lat, historii polskich Ormian. Ofiarowaliśmy nasze publikacje, które pan ambasador oglądał, stwierdzając konieczność nauki języka polskiego. Zostaliśmy również zapewnieni o chęci wspierania i popularyzacji naszych działań.
fot. Władysław Deńca

Wirtualny Świat Polskich Ormian