logo_OssolineumZakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu zakończył projekt digitalizacji wybranych zbiorów z historycznych kolekcji należących do biblioteki. Projekt był współfinansowany ze środków Krzeczunowicze_w_OssolineumMinisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę, digitalizowano obiekty cenne z punktu widzenia walorów naukowych oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Projekt zapoczątkowany w 2004 roku, na przełomie 2019 i 2020 roku objął trzy ważne z historycznego punktu widzenia archiwa, wśród których znalazły się zbiory Archiwum Krzeczunowiczów (fond 63)
Archiwum Krzeczunowiczów, znanej galicyjskiej rodziny ormiańskiego pochodzenia, należy do jednego z ciekawszych zbiorów dotyczących dziejów Galicji i monarchii habsburskiej…. Zbiór Krzeczunowiczów jest ważnym zespołem także z perspektywy historii polskich Ormian, których rodzina ta była wybitnym przedstawicielem. Aktywne i wybitne uczestnictwo w polskim życiu narodowym rodziny uznającej się za ormiańską, ale zarazem podkreślającą swój polski patriotyzm, jest doskonałym przykładem siły asymilacyjnej polskiej kultury i zarazem jej synkretyzmu. Może doskonale służyć jako element promujący polskie dziedzictwo kulturowe, jego różnorodność i atrakcyjność…   www.ossolineum.pl

Wirtualny Świat Polskich Ormian