W dniu 23 września 2021 r. Arcybiskup Rafael Minassian,
dotychczasowy Ordynariusza Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej, został przez Święty Synod Katolickiego Kościoła Ormiańskiego wybrany nowym
katolikosem-patriarchą Cylicji dla Ormian katolików i przyjął imię
Rafael Bedros XXI (pol. Rafał Piotr XXI).

Więcej informacji: Ordynariat.

Wirtualny Świat Polskich Ormian