W sobotę, 26 października o g. 7.30 w audycji Radia dla Ciebie o Armenii opowie Aleksandra Majdzińska, która z racji powiązań rodzinnych blisko złączona jest z tym krajem. Dla tych, którzy chcieliby posłuchać program w innym czasie lub nie są w zasięgu Radia dla Ciebie, przypuszczalnie będzie można zrobić to przez internet: Aktywna sobota.

Również w sobotę 26 października w g. 21:05 – 22:00, Piotr Łoś w programie o nazwie “Wieczór Radia dla Ciebie”, będzie rozmawiał o polskich Ormianach w kontekście wystawy w Wilanowie o katedrze ormiańskiej we Lwowie. Gośćmi programu będą pp. dr Joanna Wolańska oraz dr hab. Andrzej Zięba.
W środę, 30 października oraz 6 listopada o g. 19.30 w audycjach Radia Plus o polskich Ormianach opowiedzą: Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich i Barbara Bielecka-Woźniczko, malarka, piękny wiersz o Armenii przeczyta aktor – Maciej Rayzacher.
Wirtualny Świat Polskich Ormian