Pod auspicjami Ambasadora Republiki Armenii w Republice Czech
w Ostrawie od 15 do 17 czerwca
odbywać się będzie konferencja naukowa poświęcona sztuce ormiańskiej w diasporze.

ART OF THE ARMENIAN DIASPORA CONFERENCE

Organizatorami są: Uniwersytet w Ostrawie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Ambasada Republiki Armenii w Pradze. W trzydniowych obradach udział biorą naukowcy z Armenii, Czech, Francji, Polski, Portugalii, Rosji, Ukrainy I Węgier.
Naukowcy z Polski to: ks. prof. Józef Naumowicz, prof. Jerzy Malinowski,
dr Dominika Macios i dr Piotr Kondraciuk.

Wirtualny Świat Polskich Ormian