Drodzy Czytelnicy!
Jak co roku 24 kwietnia przy chaczkarach w całej Polsce zebrali się członkowie społeczności ormiańskiej, żeby uczcić pamięć ofiar Ludobójstwa Ormian, dokonanego w Imperium Osmańskim w latach 1915-1922. Uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 107 lat odbywały się w bolesnym kontekście wojny na Ukrainie oraz wzrostu napięcia wokół Górskiego Karabachu, gdzie doszło do naruszeń rozejmu przez stronę azerbejdżańską, która – obok zbrojnych prowokacji – prowadzi jednocześnie działania wymierzone ludność cywilną.
Więcej o charakterze 44-dniowej wojny i losach tamtejszych Ormian piszemy w relacji z sesji armenistycznej, jaka odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim z okazji obchodzonej w tym roku 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Armenii a Rzecząpospolitą Polską. Znajdą tam Państwo m.in. szerokie sprawozdanie z badań prowadzonych przez polskich naukowców wśród uchodźców z Arcachu.
Kontynuujemy na naszych łamach obchody Roku Łukasiewicza. Zgodnie z zapowiedzią publikujemy wakacyjny przewodnik „Śladami Łukasiewicza”, w którym w porządku alfabetycznym opisujemy najważniejsze miejsca związane z życiem i pracą wynalazcy lampy naftowej. Może uda się je odwiedzić jeszcze tego lata?
Do polecenia mamy również wiele interesujących lektur. Rozpoczynamy bowiem cykl artykułów prezentujących przegląd najważniejszych obcojęzycznych prac poświęconych historii i kulturze Ormian.
Bardzo dużo miejsca w tym numerze poświęcamy wreszcie relacjom i zapowiedziom różnych wydarzeń społeczno-kulturalnych. Widać, że po pandemicznej jeszcze zimie, wiosną życie organizacji ormiańskich w Polsce wyraźnie się rozbudziło. Życząc udanych wakacji liczymy, że lato dla społeczności ormiańskiej będzie równie urodzajne.

Awedis_2022_51

Redakcja

Wirtualny Świat Polskich Ormian