Pierwsza strona bieżącego numeru „Awedisu” miała wyglądać inaczej i przynosić w te jesienne dni garść miłych wspomnień ormiańskiego lata (a lato było piękne tego roku, obfitujące w wiele ciekawych inicjatyw i radosnych spotkań). Plany te przekreśliły jednak wydarzenia z nocy 12/13 września, gdy siły zbrojne Azerbejdżanu napadły na terytorium Armenii. Następnie zaś, pomimo zawieszenia broni, ponowiły ostrzał 28 września.

W sytuacji rozgorzałego na nowo konfliktu przewodniczący aktualnie OBWE polski minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau oświadczył, że „eskalacja militarnej wrogości na granicy Armenii i Azerbejdżanu musi zostać natychmiast przerwana. Postęp osiągnięty na ścieżce dyplomatycznej nie może zostać zmarnowany”.

Przynosząca kolejne niewinne ofiary, niedopuszczalna agresja dotyka nie tylko obszaru Armenii, ale również społeczności Ormian, zamieszkujących poza jej granicami, w tym w Polsce. Prezentujemy ich głos i ból, wyrażony w liście do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Na dalszych stronach „Awedisu” odnotowujemy oczywiście wszystkie letnie wydarzenia – owoc pracy wielu osób i organizacji. Znajdą więc Państwo relacje z dni ormiańskich, koncertów, warsztatów, konferencji, wystaw – zwłaszcza wspaniałej ekspozycji w Collegium Maius w Krakowie – które wypełniły ostatnie miesiące. Poza tym – w 30. rocznicę śmierci – wspominamy nieodżałowanego ks. Kazimierza Filipiaka, kustosza ormiańskich pamiątek. Jest też oczywiście kolejny akcent związany z Rokiem Łukasiewicza, a także informacje dotyczące nowych projektów badawczych, ważnych z punktu widzenia polskich Ormian.

Zapraszamy do czytania: https://ormianie.pl/files/52_Awedis.pdf

W oczekiwaniu zaś na jesienne dni zadumy nad grobami naszych bliskich, polecamy Państwa życzliwej uwadze nasz apel dotyczący ormiańskich nagrobków.

Redakcja

Wirtualny Świat Polskich Ormian