Dar do zbiorów Fundacji

Ksiazka_J_OsieckiegoNasze zbiory wzbogaciły się o niezwykle ciekawą pozycję autorstwa dr. Jakuba Osieckiego – „Bolszewicy a Kościół Ormiański – Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej w latach 1920-1938”.
Książka wydana przez Ośrodek Badań Nad Kulturą Ormiańską w Polsce i krakowską Księgarnię Akademicką w serii Biblioteka Lehahayer.
Pozycję tę ocenili:
„Publikacja Jakuba Osieckiego jest oryginalny osiągnięciem naukowym. Jest także dowodem jego erudycji, pracowitości i rzetelności w podejściu do podjętego zadania. Autor wykazał się znakomitą umiejętnością naukowej analizy poruszanych zagadnień. Dzięki znajomości języka ormiańskiego wykorzystał, jako pierwszy w Polsce, źródła z archiwów Armenii i Gruzji oraz literaturę w tym języku. Praca ta stanowi ważne novum w dotychczasowej literaturze przedmiotu i jest trwałym wkładem do nauki”. Ks. prof. Roman Dzwonkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
… druga opinia.
“Dzięki solidnemu zbadaniu przy pomocy nowoczesnego aparatu metodologicznego (oral history) ogromnego materiału publikacja stanowi cenny wkład do skomplikowanego procesu poznawania historii religii w Związku Sowieckim. Bliżej naświetla m.in. tak mało pamiętane fakty, jak istnienie w obrębie Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego rozłamowego „Wolnego Kościoła”. Miejscami książkę czyta się niemal jak powieść sensacyjną, m.in. te strony, na których jest omawiany wątek szpiegowskiej działalności duchownego ormiańskiego z Londynu Abela Nazariana (Abrahamiana)”. prof. Andrzej Pisowicz, Uniwersytet Jagielloński
… i jeszcze…
“Publikacja dr. Jakuba Osieckiego opiera się na bardzo szerokiej bazie archiwalnej i stanowi unikatowy, istotny wkład w rzadko podejmowane badania nad współczesną Armenią i jej Kościołem”. prof. George Bournoutian, Ione College, New York

Ofiarodawcy bardzo dziękujemy

red.

Wirtualny Świat Polskich Ormian