Do zbiorów Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich trafiła fotografia w postaci karty pocztowej, przedstawiająca ks. Karola Bogdanowicza. Karta została wysłana w 1903 (1905?) roku przez ks. Bogdanowicza z Dornawatra (Vatra Dornei) do państwa Krajewskich w Dornej-Kandreny (Dorna Candrenilor). Jest to druga znana nam podobizna tego księdza, więc obiekt szczególnie cenny. Dziękujemy Jakubowi Berowi za ten dar. Redakcja

Wirtualny Świat Polskich Ormian