W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie w dziale: Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne odnaleziono niezwykle ciekawą fotografię z lat 1880-1887 – jest to portret Rozalii Kajetany Popowicz-Sarkisiewicz (1805-1893), ksieni benedyktynek ormiańskich we Lwowie.

Twórca fotografii: Eisenschiml & Wachtl (Wiedeń; wytwórnia materiałów fotograficznych; 1872-ca 1897) – zakład litograficzny, Trzemeski, Edward (1843-1905) – fotograf.
Odbitka na kartonie/papierze fotograficznym w formacie 14,3 x 10,0
Sygnatury i znaki twórcy: recto kartonu, na dolnym marginesie, drukiem w tonie złotym, po lewej: E. TRZEMESKI; po prawej: LWÓW. HOTEL EUROP.; verso winieta zakładu artystyczno-fotograficznego E. Trzemeskiego ozdobna litografia z wizerunkami medali wystawowych i tekstem pośrodku: ZAKŁAD ARTYSTYCZNO-FOTOGRAFICZNY | E. TRZEMESKIEGO | WE | LWOWIE | Hotel Europejski |
Dotychczas znaliśmy podobiznę ksieni Rozalii Kajetany Popowicz-Sarkisiewiczówny wyłącznie z portretu malowanego przez lwowskiego malarza.

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian