Siostry Benedyktynki z Wołowa, spadkobierczynie Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa, 10 stycznia tego roku, przekazały Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich kolejny niezwykle cenny dar – pozostałe 4 portrety ksień benedyktynek lwowskich i obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Pierwszej z ksień – Marianny Nersesewiczówny oraz portrety Anny Ludwiki Krzysztofowiczówny, Kajetany Rozalii Sarkisiewiczówny i Janiny Alojzy Janowiczówny. Te cztery obrazy uzupełniają kolekcję 11 istniejących i zachowanych portretów ksień konwentu benedyktynek ormiańskich ze Lwowa. Poprzednio otrzymaliśmy od Sióstr z Wołowa 7 obrazów, które już zostały poddane specjalistycznym badaniom i konserwacji, dzięki której odzyskały dawny wspaniały blask, zachowując jednak wszelkie ślady upływu czasu od ich powstania. Przekazanie tych portretów, dla Fundacji jest historycznym wydarzeniem, uzyskujemy jeden z najcenniejszych artefaktów minionej epoki, upamiętnienie konwentu benedyktynek ormiańskich, a zarazem wyjątkową kolekcję obrazów, dających pogląd na przemiany w malarstwie tamtego czasu.

Podpisanie umowy przekazania

Umowę i protokół przekazania podpisała s. Maria Danuta Trybuła, przełożona klasztoru, ze strony Fundacji, Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Zarządu, w akcie przekazania obrazów uczestniczyła wielokrotna bywalczyni tego miejsca – Romana Obrocka. W trakcie wizyty Siostra Maria, pokazała nam piękny relikwiarz ze szczątkami św. Rypsymy i św. Benedykta, oraz oryginalny pastorał, który widnieje na trzech ostatnich portretach ksień, miałyśmy również możliwość odwiedzenia klasztornej kaplicy.

Pragniemy tą drogą raz jeszcze podziękować Siostrom za wspaniałomyślny dar dla Fundacji, dzięki tej decyzji
te bezcenne dla historii konwentu benedyktynek portrety, uratowane zostaną przed degradacją spowodowaną
upływem czasu i odzyskają dawną świetność.

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian