Kresowego Pokucia początekPierwszy, niewielki nakład książki Moniki Agopsowicz Kresowego Pokucia początek. Ormianie szybko wyczerpał się. Pod koniec lutego 2023 ma być gotowy nowy dodruk. Do jego wyczerpania dystrybucją książki zajmuje się autorka. Gdyby ktoś chciał kupić książkę, to proszony jest o kontakt na adres: monika@agopsowicz.pl. Cena – 65 zł plus koszt przesyłki. Ta popularnonaukowa książka ukazała się pod koniec 2022 roku. Jest to w całości udokumentowane źródłowo, bogato ilustrowane studium dziejów Ormian na Pokuciu, zwłaszcza mieszkańców Stanisławowa, od połowy XVII wieku do drugiej połowy wieku XIX.
Ukazało się kilka recenzji, które są na stronie internetowej www.agopsowicz.pl. Jest tam również przedmowa Marcina Łukasza Majewskiego. Będą tu także zamieszczane zapowiedzi spotkań autorskich.

Kresowego Pokucia początek. Ormianie chronologicznie poprzedza książkę Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska, która ukazała się w 2014 roku, została „Książką Historyczną Roku”, zebrała dobre recenzje, a  jej nakład szybko się rozszedł. W przygotowaniu jest drugie, uzupełnione wydanie książki Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska wraz z wieloma nowymi ilustracjami.

Kresowego Pokucia początek. Ormianie
Kraków 2022
ISBN 978-83-8138-750-7
451 stron, wiele ilustracji
22 tablice genealogiczne (dostępne także na www.agopsowicz.pl)
literatura przedmiotu
indeksy: osób i geograficzny.
Książka jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie wydawcy: Księgarni Akademickiej

Wirtualny Świat Polskich Ormian