Logo NDAPW Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich znajduje się zbiór dokumentów (368 kart) z ostatniej ćwierci XVIII wieku i pierwszej połowy XIX wieku. Pochodzi on z Podola pod zaborem rosyjskim, najprawdopodobniej ze zbiorów Feliksa Barczewskiego, sędziego granicznego i właściciela majątków ziemskich. Konserwacja zabezpieczająca dokumenty, a co za tym ich przyszłe zewidencjonowanie i udostępnienie, możliwa była dzięki dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Zachęcamy do zapoznania się z krótką prezentacją: Dokumenty z Podola

Wirtualny Świat Polskich Ormian