Edward Mier-Jędrzejowicz odznaczany Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręcza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Fot. MSWiA

W  środę  7 października  2020  r. w Warszawie podczas  uroczystej  sesji  z okazji  15-lecia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotychczasowy przedstawiciel mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej – Edward Mier-Jędrzejowicz został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie, nadane przez Prezydenta RP w uznaniu zasług m.in. na polu polsko-ormiańskiej współpracy naukowej, kulturalnej i w dziedzinie sztuki, wręczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Odznaczenie to wieńczy przeszło 6-letni okres służby Edwarda Mier-Jędrzejowicza w roli przedstawiciela mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Na ten czas przypadły m.in. dwie niezwykle ważne rocznice dla Ormian polskich: 100-lecie ludobójstwa Ormian w Imperium Osmańskim (2015 r.) oraz 650-lecie Ormian w Polsce (2017 r.). Godne uczczenie obu tych doniosłych rocznic było możliwe m.in. dzięki osobistemu zaangażowaniu Edwarda Mier-Jędrzejowicza. Oprócz udziału w pracach Komisji Wspólnej, na forum której reprezentował punkt widzenia mniejszości ormiańskiej, Edward Mier-Jędrzejowicz wspierał i patronował licznym ormiańsko-polskim przedsięwzięciom kulturalnym, naukowym i dobroczynnym, dbał także o rozwój współpracy między Polską i Armenią oraz pomiędzy Ormianami polskimi a organizacjami diaspory ormiańskiej na świecie.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wyraża uznanie i wdzięczność Panu Edwardowi Mier-Jędrzejowiczowi za profesjonalną i oddaną wieloletnią służbę w roli przedstawiciela mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży wręcza Bogdanowi Kasprowiczowi akt powołania w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Fot. MSWiA

Na wniosek organizacji ormiańskich uzasadniony prośbą Edwarda Mier-Jędrzejowicza, Prezes Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Na członka Komisji Wspólnej reprezentującego mniejszość ormiańską powołany został Bogdan Kasprowicz. Wręczenie aktu powołania nastąpiło w trakcie części roboczej posiedzenia Komisji Wspólnej, po zakończeniu oficjalnych uroczystości z okazji 15-lecia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Pan Bogdan Kasprowicz jest prawnikiem, aktywnym i zasłużonym członkiem mniejszości ormiańskiej, członkiem Związku Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza oraz Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego i przewodniczącym Rady Parafialnej ormiańskokatolickiej parafii Polski południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela, autorem licznych publikacji nt. historii i kultury Ormian w Polsce oraz historii i kultury Lwowa, a także poezji m.in. o tematyce ormiańskiej. Jest także współzałożycielem i członkiem władz organizacji działających w dziedzinie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego: Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, śląsko-lwowskiego kabaretu „Teatrzyk bez granic”, Stowarzyszenia Współpracy Europejskiej „Euromost”, Instytutu Lwowskiego – Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich, Stowarzyszenia Rodziny Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Za zasługi na rzecz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego nagrodzony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Gratulujemy!

Wirtualny Świat Polskich Ormian