Wczoraj, 21 maja 2024 roku odbywało się huczne otwieranie Pałacu Rzeczypospolitej, który stał się teraz skarbcem Biblioteki Narodowej prezentującej swe najcenniejsze obiekty. Wśród nich jeden z najcenniejszych rękopisów ormiańskich – Ewangeliarz ze Skewry, zwany lwowskim, który jest najcenniejszym obiektem w spuściźnie polskich Ormian na którą składają się zasoby uratowane po II wojnie światowej z parafii ormiańskokatolickich z dawnych Kresów Wschodnich. Przez lata powojenne skrzętnie i zapobiegliwie ukrywany, ujrzał światło dzienne dopiero w czasach bezpiecznych, a z uwagi na swoją bezcenną wartość, w 2006 roku został zdeponowany w Bibliotece Narodowej. Wcześniej, w Polsce, był prezentowany na “Wystawie ormiańskiej we Lwowie” w 1932 roku. Tak więc po prawie 100 latach znowu możemy podziwiać oryginał tego dzieła. Odwiedzenie wystawy, na której Biblioteka Narodowa udostępniła prawdziwe perły ze swych zasobów, najstarsze rękopisy, druki czy nuty – nie było sprawą prostą, ponieważ chętnych były przysłowiowe tłumy. Zwarty zespół Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, powiększony o najbliższych przyjaciół pod przewodnictwem Vahrama Mhitaryana, ormiańskiego reżysera, który tworzy aktualnie film o losach Ewangeliarza, ok. 23:00 udał się na zwiedzanie wystawy. Mieliśmy to wyjątkowe szczęście mieć “osobistego” przewodnika, już wcześnie umówionego przez Vahrama, dr. Macieja Szablewskiego, kierownika Zakładu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Narodowej. Nasz Przewodnik oprowadzał nas po kolejnych salach Pałacu opowiadając o niezwykłych eksponatach, z czasem grupa zainteresowanych wrastała do prawie tłumu zainteresowanych.

Końcowym etapem zwiedzania jest niezwykle przejmująca sala w której na tle animacji i napisów prezentowana jest urna z tym, co po Powstaniu Warszawskim zastali ówcześni pracownicy Biblioteki – zgliszcza i rozpadające się w pył woluminy – niemiecki najeźdźca spalił nasze dziedzictwo narodowe!

Zwiedzanie tej wyjątkowo interesującej wystawy zakończyliśmy po godz. 1:00 wspólną fotografią oczywiście przy gablocie z Ewangeliarzem ze Skewry. Prawdziwie wzruszające przeżycie!

mot, fot. mag

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian