Maciej Rayzacher z wielką życzliwością i bezinteresownością włącza się w nasze ormiańskie przedsięwzięcia. M.in. nagrał dla nas kazanie sejmowe wygłoszone przez abpa Józefa Teodorowicza w katedrze św. Jana w Warszawie 9 lutego 1919 r. na rozpoczęcie obrad Sejmu Ustawodawczego. Nagranie ukazało się wraz z publikacją poświęconą Arcybiskupowi, ale też można odsłuchać go na naszej stronie www.ordynariat.ormianie.pl kazanie-sejmowe
Wspólnie z Barbarą Bielecką-Woźniczko przygotował też „Wieczór poezji w południe”, w trakcie którego oboje czytali wiersze ormiańskich i polskich poetów.

Za te miłe i cenne inicjatywy bardzo dziękujemy!

Wspólnie z żoną bywają też na naszych warszawskich mszach św.

Teraz, gdy powstał film dokumentalny ukazujący postać Macieja Rayzachera – aktora  Maciej_Rayzacher, z przyjemnością o tym informujemy. Znany jest m.in. z roli kapitana rajtarów w serialu „Czarne chmury”. Jak pisze producent, Fundacja Proscenium: „od dyplomu w 1962 roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi zagrał wiele ról w teatrze i w filmach. Zaangażowany w działalność opozycyjną w latach siedemdziesiątych. Kolportaż tajnych wydawnictw, współpraca z KOR-em, wielokrotnie aresztowany, represjonowany, zmuszony do przerwania kariery aktorskiej, w czasie stanu wojennego internowany. Uprawiał sztukę ‘drugiego obiegu’ występując z programami poetyckimi m.in. w kościołach”.

Zachęcamy do obejrzenia na YouTube tego półgodzinnego filmu. YouTube

mag

Wirtualny Świat Polskich Ormian