Gdansk_MszaGdańskich uroczystości było wiele, najważniejsza to 15 sierpnia, święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, spotykamy się tego dnia w Gdańsku w kościele świętych Piotra i Pawła w sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej przy ulicy Żabi Kruk.
W tym dniu Ormianie czczą Matkę Boską, a po mszy św. tradycyjnie jadą odwiedzić grób księdza Kazimierza Filipiaka, za sprawą którego, cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej ze Stanisławowa, znalazł swoją nową siedzibę w gdańskim kościele. Mszę świętą sprawował protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego w Polsce ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, w pomocą ks. prałata Henryka Błaszczyka.
Proboszcz parafii północnej Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce ks. prałat Cezary Annusewicz, przed mszą przywitał zgromadzonych w kościele, na czele z ambasadorem Republiki Armenii w Polsce J.E. Samvelem Mkrtchyanem z małżonką.

Muzyczną oprawę mszy św. zapewnili: śpiewem Lilit Howhanesyan i Teresa Karapetyan z towarzyszeniem Jakuba Kopczyńskiego grającym na organach oraz chórzyści z parafii centralnej w Warszawie rozsiani wśród wiernych.
Na zakończenie mszy św. ks. Henryk Błaszczyk poświęcił przygotowane kosze z winogronami, bukiety kwiatów i ziół.

 

Przedstawiciele Związku Ormian w Gdańsku z głównym organizatorem, prezesem Gagikiem Parsamyanem, wystąpili z bardzo miłym gestem, odczytując list gratulacyjny dla księdza Józefa Naumowicza za niedawno przyznane ważne odznaczenie państwowe – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Nie mogła się ta msza odbyć bez pamiątkowej wspólnej fotografii na tle ołtarza, a zwieńczeniem było indywidualne błogosławieństwo, tym razem relikwiarzem z tuwalnią, jaką ocierano łzy ze stanisławowskiego obrazu Matki Boskiej Łaskawej.
Spotkanie przy chaczkarze w Zaułku Ormiańskim obok kościoła również zakończyło się pamiątkowymi fotografiami.
Dalsza część gdańskich uroczystości w ramach Dnia Ormiańskiego w przeniosła się na ulicę Mariacką, do siedziby gdańskiego Związku Ormiańskiego. W siedzibie Związku, w trzecią rocznicę jej uroczystego otwarcia, odbył się wernisaż wystawy malarstwa Gagika Parsamyana pt. „Kolory Armenii”. Spotkanie to zaszczycili obecnością goście specjalni – ambasador Republiki Armenii w Polsce J.E. Samvel Mkrtchyan z małżonką, wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk, pełnomocnik Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Agnieszka Pietrzak, wiceprzewodnicząca Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego Anna Łuszczak, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Paweł Orłowski, dyrektor Zarządzający Gdańskiego Centrum Multimedialnego Helena Chmielowiec, przedstawiciele lokalnej społeczności Ormian. Prowadzący spotkanie, członek Zarządu Związku Ormiańskiego w Gdańsku, Tadeusz Serocki zapoznał gości z drogą twórczą Gagika Parsamyana oraz z jego ogromnym wkładem pracy w powstanie gdańskiego Związku i urządzenie lokalu, który zwany jest “Domem Ormiańskim”, a który dzięki zaangażowaniu Gagika stale tętni życiem, gdzie rozkwita kultura ormiańska.

Miedzy kolejnymi wystąpieniami gości, którzy nie szczędzili słów uznania dla działań prezesa Gagika Parsamyana zarówno na polu artystycznym ale również organizacyjnym, śpiewem tradycyjnych ormiańskich pieśni, spotkanie wzbogaciła Lilit Hovhannisyan. Do wieczora w mniejszych gronach prowadzone były poważne rozmowy i nieodzowne towarzyskie ploteczki przy półmiskach pełnych owoców i zawijańców z lawaszu. Dni Ormiańskie przygotowane przez prezesa Związku Ormińskiego w Gdańsku, Gagika Parsamyana odbyły się jak zawsze we wspaniałej atmosferze, mimo niezbędnych maseczek i zachowania dystansów.

red.

Gadańsk_2

Wirtualny Świat Polskich Ormian