Ekspozycja muzealna w siedzibie Fundacji, Warszawa ul. Świętojerska 12

w soboty i niedziele 14:00-17:
grupy na telefon: 502 421 944

Armenian exhibition at the Foundation, Warsaw Świętojerska 12

on Saturdays and Sundays 2–5 p.m.
groups – call please:
+48 502 421 944

Թանգարանային ցուցադրություն հիմնադրամի գլխավոր գրասենյակում

շաբաթ և կիրակի օրերին՝ 14:00–17:00
Վարշավա, Świętojerska 12
այցելությունների համար
զանգահարել +48 502 421 944

Thesaurus Armenorum – skarbnica ormian

Thesaurus Armenorum - Skarbnica Ormian Pod takim tytułem, przez ostatni rok, realizowaliśmy projekt wyposażania naszej nowej siedziby z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu nasze Archiwum otrzymało profesjonalne regały i...

Հայազգի գիտնականը դարձել է բժշկության ոլորտում Նոբելյան մրցանակիր Լույս է տեսել Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը երեք գրքերով»

Լեհաստանում Հայկական մշակույթի ուսումնասիրությունների կենտրոնի կողմից հրատարակվել է Մովսես Խորենացու «Հայաստանի պատմությունը երեք գրքերով» հերթական՝ արդեն չորրորդ հատորը Գրադարան «Լեհահայեր» շարքից։ Այն Հայաստանի պատմության համար կարևոր աղբյուրի թարգմանությունն է։...

Հայազգի գիտնականը դարձել է բժշկության ոլորտում Նոբելյան մրցանակիր

Արդեմ Պատապուտյանը եւ Դեյվիդ Ջուլիուսը դարձել են բժշկության ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիրներ: Մրցանակը նրանք ստացել են «ջերմաստիճանային և սենսորային ռեցեպտորների հայտնաբերման» համար: Հայազգի Արդեմ Պատապուտյանը մոլեկուլային կենսաբան և նյարդակենսաբան է «Scripps...

«ԿՈՎԿԱՍ՝ ԱՆՑՅԱԼ, ՆԵՐԿԱ, ԱՊԱԳԱ» գիտաժողով՝ 21-22 հոկտեմբերի 2021 թ․

Ժեշովի համալսարանը բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են կովկասյան խնդիրներով հրավիրում է Ժեշով «ԿՈՎԿԱՍ՝ ԱՆՑՅԱԼ, ՆԵՐԿԱ, ԱՊԱԳԱ» խորագրով 10-րդ միջազգային գիտաժողովին, որը կանցկացվի 2021 թ․ հոկտեմբերի 21-22-ը։ Գիտաժողովը միջդիսցիպլինար է և ընդգրկում է հնագույնից մինչև...

ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՌԱՖԱՅԵԼ ՄԻՆԱՍՅԱՆԸ ԿԱԹՈԼԻԿ ՀԱՅԵՐԻ ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՆՈՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ-ՊԱՏՐԻԱՐՔ

2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի համար Հայ կաթողիկե եկեղեցու նախկին օրդինարիուշ Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանը Սուրբ Սինոդի կողմից ընտրվեց Հայ կաթողիկե եկեղեցու նոր կաթողիկոս-պատրիարք և ընդունեց Ռաֆայել Պետրոս XXI...

«Ավետիսի» հերթական 48-րդ համարը՝ Աշուն 2021

Լույս է տեսել «Ավետիսի» 48-րդ համարը՝ 2021 թ․ աշուն: Խմբագրական խոսքում կարդում ենք․ Սիրելի՛ ընթերցողներ Սեպտեմբերի 27-ին, մեկ տարի է անցել այն օրվանից, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղում հայկական դիրքերի վրա և սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, որին զոհ գնաց առնվազն...

«Լեհահայեր» գիտական ամսագրի 7-րդ համարը

Լեհաստանում հայկական մշակույթի հետազոտությունների կենտրոնի կողմից հրատարակվել է «Լեհահայեր» հայագիտական լրագրի 7-րդ համարը, խմբագիր՝ Անդժեյ Ա. Ժիեմբա: Համարն ընդգրկում է հետևյալ հոդվածները. - Մարչին Լուկաշ Մայեվսկու «Հայերը Զամոշչում՝ քաղաքի գոյության առաջին երեք...

Հայ կաթողիկե եկեղեցու ծիսակարգով Լվովի արքեպիսկոպոսության մասին հրատարակությունը պարգևատրվել է

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ «Przegląd Wschodni»-ի մրցանակաբաշխության հանձնաժողովի որոշմամբ«Տեղական աշխատանքներ» անվանակարգում 2020 թ. մրցանակը շնորհվել է «Հայ կաթողիկե ծիսակարգով Լվովի արքեպիսկոպոսությունը 1902-1938 թթ․» գրքին, հեղինակ՝ Թոմաշ Քշիժովսկի։ Այս հրաշալի լուրը...

Լույս է տեսել «Ավետիսի» 46-րդ

Լույս է տեսել «Ավետիսի» 46-րդ գարնանային համարը Խմբագրական խոսքում կարդում ենք. Հարգելի ընթերցողներ, Պատերազմն Արցախում ավարտվեց նոյեմբերյան զինադադարով, բայց ոչ բոլորն են ընդունում դրա դրույթները: Բողոքի ցույցերը Հայաստանում շարունակվում են մինչ օրս, իսկ ցուցարարներն...

Լեհաստանը Հայաստանին մարդասիրական օգնություն է տրամադրում Նախարարների խորհրդի նախագահի գրասենյակի,

Արտաքին գործերի և Ազգային պաշտպանության նախարարությունների, Ռազմավարական պաշարների պետական գործակալության համատեղ ջանքերի շնորհիվ ապրիլի 15-ին Կրակովի Բալիցե օդանավակայանից օդանավ մեկնեց Հայաստան՝ տանելով մարդասիրական օգնություն: Այդ մասին տեղեկացրեց Արտաքին գործերի...

կանոնադրություն

Լեհահայերի մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի կանոնադրությունը

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Ordynariusza Katolickiego Obrządku Ormiańskiego w Polsce kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Rezydencji Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17 w Warszawie dnia 7 kwietnia 2006 r., repertorium A nr 4288/2006 r. Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 4.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§ 5.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§ 6.

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§ 7.

Celem Fundacji jest:

zarządzanie powierzonym i nabytym przez Fundację dziedzictwem dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Ormian Polskich,

troska o dziedzictwo dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Ormian Polskich,

upowszechnianie kultury i historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem kultury, historii i kultu Ormian Polskich.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

gromadzenie i inwentaryzowanie dóbr kultury dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury i kultu Ormian Polskich,

konserwację dóbr dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury i kultu Ormian Polskich,

udostępnianie zainteresowanym podmiotom gromadzonych zbiorów w celach kultu religijnego, badawczych, popularyzatorskich i wystawienniczych,

fundowanie stypendiów osobom działającym na rzecz upowszechniania dawnych Kresów Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury i wiary Ormian Polskich,

działalność naukową, w szczególności organizację konferencji, sympozjów
działalność wydawniczą.

§ 9.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) subwencji, dotacji osób prawnych polskich i zagranicznych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
§ 14.

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 15.

1. Z majątku Fundacji wyodrębnia się majątek zwany Spuścizną Ormian Polskich.
2. Wyodrębnienie następuje przez umieszczenie przez Radę składników majątku na liście składników majątku Spuścizny Ormian Polskich.
3. Spuścizna Ormian Polskich nie może być ani zbyta, ani obciążona.
4. Wykreślenie składnika majątku z listy składników majątku Spuścizny Ormian Polskich nie jest możliwe.
5. Lista składników majątku Spuścizny Ormian Polskich jest jawna.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 16.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
§ 17.

1. Radę Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z: 3 świeckich i 3 duchownych, wiernych Kościoła Katolickiego obrządku łacińskiego lub ormiańskiego.
2. Kadencja członków Rady trwa 9 lat z zachowaniem § 38.
3. Co 3 lata dwóch członków Rady jest wymienianych.
4. Członkostwo ustaje w razie pisemnej rezygnacji.
5. Członków Rady powołuje każdorazowy Ordynariusz ds. wiernych obrządku ormiańskokatolickiego, zwany dalej Ordynariuszem na wniosek członków Rady Fundacji.
6. Można być ponownie wybranym na członka Rady.
§ 18.

Rada jest naczelnym organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.
§ 19.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Fundacji wymaga zatwierdzenia Ordynariusza.
3. Członkowie Rady pełnią swą funkcję społecznie.
§ 20.

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 21.

W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji bez prawa głosu.
§ 22.

Uchwały Rady zapadają absolutną większością głosów całego składu Rady.
W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 23.

Do Rady należy:
1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4) zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza 10.000 złotych,
5) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
6) zatwierdzanie sprawozdań składanych przez Zarząd organom nadzoru,
7) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
§ 24.

Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.
§ 25.

Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i jest powoływany przez Radę na 3-letnią kadencję.
§ 26.

W uzasadnionych wypadkach Radzie służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków.
§ 27.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.
§ 28.

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady.
§ 29.

Zarząd w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
4) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
5) przygotowuje roczne sprawozdania działalności Fundacji.
§ 30.

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcję społecznie.
2. W związku z pracą na rzecz Fundacji członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów.
3. Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 2 Zarząd przedstawia w rocznym sprawozdaniu przedkładanym Radzie.
§ 31.

Zarząd podejmuje uchwały absolutną większością głosów całego składu Zarządu.
§ 32.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

Rozdział V
Zmiana Statutu Fundacji i Likwidacja Fundacji

§ 33.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji podejmuje Rada w pełnym składzie. Decyzja o zmianie statutu lub likwidacji Fundacji wymaga zgody Ordynariusza.
§ 34.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 35.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97) instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 36.

Statut, po uprzedniej aprobacie Ordynariusza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozdział VI
Przepisy przejściowe

§ 37.

Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Ordynariusz na wniosek Rady powołanej dekretem Prymasa Polski 8 czerwca 2005 roku.
§ 38.

Ordynariusz powołuje w pierwszym składzie Rady Fundacji dwóch jej członków na 3 lata, dwóch – na 6 lat i dwóch – na 9 lat.

Wirtualny Świat Polskich Ormian