Msza św. w Warszawie

16.02.2020 r. godz. 14:00
Archikatedra św. Jana Chrzciciela

Նվեր Վոլովի վանքից

Վոլովի բենեդիկտյան քույրերը՝ Լվովի հայ բենեդիկտյան քույրերի ժառանգները, սույն թվականի հունվարի 10-ին Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամին նվիրեցին հերթական չափազանց արժեքավոր նվերը` Լվովի բենեդիկտյան քույրերի մնացած 4 դիմանկարները և «Աստծամայրը մանկան հետ»...

Նորություններ Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամում Հարգելի ընթերցողներ, ընկերներ, նվիրատուներ …

Այս տարվանից Հիմնադրամում շատ փոփոխություններ են սպասվում, հրաժարվում ենք նախկին բանկի ծառայություններից, մեր ակտուալ հաշվեհամարն է միայն՝ BNP Paribas բանկում բացված հաշվեհամարը, որին կարող եք փոխանցել դրամական հատկացումներ կանոնադրական նպատակներով. 35 1600 1462 1890...

ՀԲԸՄ 2020. վազք Լիբանանի համար

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը (ՀԲԸՄ) հայկական non-profit (շահույթ չհետապնդող) կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 1906 թվականին Եգիպտոսի Կահիրե քաղաքում: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի գալուստով ՀԲԸՄ-ի նստավայրը տեղափոխվեց Նյու Յորք: ՀԲԸՄ-ի եվրոպական...

Սբ. Պողոս և Պետրոս առաքյալների եկեղեցին Գդանսկ քաղաքում

TVPGdansk_panoramaGdansk_min_J_Selin Անցյալ տարվա հունիսի 2-ին հրդեհ էր բռնկվել Սբ. Պողոս և Պետրոս եկեղեցու ձեղնահարկում: Բարեբախտաբար, կրակը չէր հասել եկեղեցու հիմնական մաս, սակայն լրջորեն վնասել էր տանիքի արևելյան հատվածը: Գդանսկի ամենահին եկեղեցիներին անհապաղ...

«Արմենիկա»-ն Վրոցլավի Օսսոլինսկիների անվ. ազգային ինստիտւտի վիրտուալ ցուցահանդեսում

«Յագելոնյանների ոսկե դարաշրջանը» վիրտուալ ցուցահանդես է, որը պատրաստվել է Սիգիզմունդ II Օգոստոս թագավորի ծննդյան 500-ամյակի կապակցությամբ: Այն իրականացվել է Վրոցլավայի Օսսոլինսկիների անվ. Ազգային ինստիտուտի կողմից՝ Կրակովի ազգային թանգարանի, Ուկրաինայի Վ. Ստեֆանիկի...

ՀԲԸՄ-ն օգնում է «COVID-19»-ից տուժած հայերին

Բրյուսելում գործող Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը (ՀԲԸՄ) ստեղծել է Մարդասիրական շտապ օգնության հիմնադրամը` աջակցելու COVID-19 համավարակից տուժած և վտանգված հազարավոր հայերի: Կարող եք միանալ այդ օգնությանը հետևյալ հղումով՝...

ՀԲԸՄ-ի՝ առաջնորդությանը վերաբերող զարգացման ծրագիր

ՀԲԸՄ Եվրոպայի տնօրեն Նիկոլաս Տավիտյանը նկարագրում է «GORIZ» ծրագիրը հետևյալ կերպ. «Ինչպես ցույց են տվել Հայաստանում վերջին իրադարձությունները, պատմությունը մշակման փուլում է, իսկ հայերը կարող են օրինակ հանդիսանալ համաշխարհային բեմում` ինչպես համարձակ ազգ, որն ինքն է...

Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը

24 ապրիլի 1915 թ. Հայ բնակչության սպանդը սկսվեց 1915 թ. ապրիլի 24-ին, երբ հայ մտավորականության ներկայացուցիչների մեծ մասը ձերբակալվեց և սպանվեց: Հաջորդ քայլը հայ համայնքի վերաբնակեցումն էր Թուրքիայի շրջաններից դեպի Միջագետք և Սիրիա. տափաստանների և անապատների միջով...

«Przegląd Wschodni» լրագիրը՝ Ստանիսլավովի ծխական համայնքի մասին

«Przegląd Wschodni» եռամսյա լրագրի 2-րդ թողարկման մեջ (58-րդ համար) կարող ենք գտնել Մարչին Տիշկայի տեքստը՝ Ստանիսլավովի Հայ Կաթողիկե ծխական համայնքի գործունեության մասին: Հոդվածի ամբողջական վերնագիրն է. «Կործանումից առաջ. Ստանիսլավովի Հայ Կաթողիկե ծխական եկեղեցու...

«Լեհահայերի» պարբերականի նոր՝ 6-րդ համարը

Լույս է տեսել լեհահայերի պատմությանը նվիրված «Լեհահայեր» պարբերականի նոր՝ 6-րդ համարը: Բովանդակությունն, ինչպես միշտ, շատ հետաքրքիր է: Մոնիկա Ագոպսովիչը փորձում է վերականգնել 17-րդ դարի վերջին Կամենեցի հայերի անվանացանկը: Դորոտա Յաժոմբեկ-Վասիլը գրում է Վարշավայի...

կանոնադրություն

Լեհահայերի մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի կանոնադրությունը

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Ordynariusza Katolickiego Obrządku Ormiańskiego w Polsce kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Rezydencji Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17 w Warszawie dnia 7 kwietnia 2006 r., repertorium A nr 4288/2006 r. Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 4.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§ 5.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§ 6.

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§ 7.

Celem Fundacji jest:

zarządzanie powierzonym i nabytym przez Fundację dziedzictwem dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Ormian Polskich,

troska o dziedzictwo dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Ormian Polskich,

upowszechnianie kultury i historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem kultury, historii i kultu Ormian Polskich.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

gromadzenie i inwentaryzowanie dóbr kultury dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury i kultu Ormian Polskich,

konserwację dóbr dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury i kultu Ormian Polskich,

udostępnianie zainteresowanym podmiotom gromadzonych zbiorów w celach kultu religijnego, badawczych, popularyzatorskich i wystawienniczych,

fundowanie stypendiów osobom działającym na rzecz upowszechniania dawnych Kresów Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury i wiary Ormian Polskich,

działalność naukową, w szczególności organizację konferencji, sympozjów
działalność wydawniczą.

§ 9.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) subwencji, dotacji osób prawnych polskich i zagranicznych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
§ 14.

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 15.

1. Z majątku Fundacji wyodrębnia się majątek zwany Spuścizną Ormian Polskich.
2. Wyodrębnienie następuje przez umieszczenie przez Radę składników majątku na liście składników majątku Spuścizny Ormian Polskich.
3. Spuścizna Ormian Polskich nie może być ani zbyta, ani obciążona.
4. Wykreślenie składnika majątku z listy składników majątku Spuścizny Ormian Polskich nie jest możliwe.
5. Lista składników majątku Spuścizny Ormian Polskich jest jawna.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 16.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
§ 17.

1. Radę Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z: 3 świeckich i 3 duchownych, wiernych Kościoła Katolickiego obrządku łacińskiego lub ormiańskiego.
2. Kadencja członków Rady trwa 9 lat z zachowaniem § 38.
3. Co 3 lata dwóch członków Rady jest wymienianych.
4. Członkostwo ustaje w razie pisemnej rezygnacji.
5. Członków Rady powołuje każdorazowy Ordynariusz ds. wiernych obrządku ormiańskokatolickiego, zwany dalej Ordynariuszem na wniosek członków Rady Fundacji.
6. Można być ponownie wybranym na członka Rady.
§ 18.

Rada jest naczelnym organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.
§ 19.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Fundacji wymaga zatwierdzenia Ordynariusza.
3. Członkowie Rady pełnią swą funkcję społecznie.
§ 20.

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 21.

W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji bez prawa głosu.
§ 22.

Uchwały Rady zapadają absolutną większością głosów całego składu Rady.
W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 23.

Do Rady należy:
1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4) zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza 10.000 złotych,
5) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
6) zatwierdzanie sprawozdań składanych przez Zarząd organom nadzoru,
7) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
§ 24.

Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.
§ 25.

Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i jest powoływany przez Radę na 3-letnią kadencję.
§ 26.

W uzasadnionych wypadkach Radzie służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków.
§ 27.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.
§ 28.

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady.
§ 29.

Zarząd w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
4) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
5) przygotowuje roczne sprawozdania działalności Fundacji.
§ 30.

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcję społecznie.
2. W związku z pracą na rzecz Fundacji członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów.
3. Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 2 Zarząd przedstawia w rocznym sprawozdaniu przedkładanym Radzie.
§ 31.

Zarząd podejmuje uchwały absolutną większością głosów całego składu Zarządu.
§ 32.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

Rozdział V
Zmiana Statutu Fundacji i Likwidacja Fundacji

§ 33.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji podejmuje Rada w pełnym składzie. Decyzja o zmianie statutu lub likwidacji Fundacji wymaga zgody Ordynariusza.
§ 34.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 35.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97) instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 36.

Statut, po uprzedniej aprobacie Ordynariusza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozdział VI
Przepisy przejściowe

§ 37.

Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Ordynariusz na wniosek Rady powołanej dekretem Prymasa Polski 8 czerwca 2005 roku.
§ 38.

Ordynariusz powołuje w pierwszym składzie Rady Fundacji dwóch jej członków na 3 lata, dwóch – na 6 lat i dwóch – na 9 lat.

Wirtualny Świat Polskich Ormian