Sekcja Archiwów Rodzinnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowe w Warszawie zapraszają w czwartek, 18 maja 2023 r. w Warszawie na I Seminarium Archiwistów Rodzinnych. Seminarium ma formę otwartego spotkania i może w nim uczestniczyć każdy, komu bliska jest problematyka archiwów rodzinnych. Nasze zaproszenie kierujemy do środowiska naukowego, archiwów instytucjonalnych i społecznych, towarzystw genealogicznych i regionalnych, studentów oraz także archiwistów rodzinnych. Seminarium będzie odbywało się w dwóch sesjach:
• I sesja obrad w godz. 9.00-12.30 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie (Al. Solidarności 62),
• II sesja w godz. 15.30-18.00 w siedzibie Archiwum Państwowego w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7).
Szczegółowy program obrad w programie Seminarium na stronie Sekcji Archiwów Rodzinnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
Seminarium Archiwistów Rodzinnych, będzie również połączone z Walnym Zebraniem Członków Sekcji i wyborami stałego Zarządu Sekcji, wówczas też zostanie przedstawiony szczegółowy plan prac Sekcji na 2023 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium i udziału w zebraniu Walnym. Nadmieniamy, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w pracach Sekcji mogą brać udział osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
Łączymy wyrazy szacunku,
Waldemar Chorążyczewski (prof. UMK); Agnieszka Konstankiewicz (APL)

Wirtualny Świat Polskich Ormian