Jérusalem et les ArméniensClaude Mutafian wydał kolejną znakomitą publikację – Jérusalem et les Arméniens. Choć Armenia znajduje się z dala od Morza Śródziemnego, Palestyna zawsze fascynowała Ormian, którzy byli tam bardzo wcześnie. Wśród czterech części starego miasta Jerozolimy znajduje się Dzielnica Ormiańska, przyległa do Dzielnicy Chrześcijańskiej, ale niezależna. Obejmuje jedną szóstą całego obszaru Jerozolimy i stanowi żywy dowód starożytności, znaczenia i specyfiki obecności Ormian.
Publikacja, to ilustrowana synteza, obejmująca ponad piętnaście wieków stosunków między Ormianami a Palestyną, od panowania Tigranesa (I wieku p.n.e.) aż do podboju osmańskiego (1516). Ważnym elementem publikacji jest ikonografia, ze scenami i portretami w postaci miniatur, fresków lub obrazów, fotografii i rycin pomników oraz reprodukcji dzieł sztuki.
Książka jest w języku francuskim, ma 518 stron, przygotowana została przez wydawnictwo Belles Lettres, będzie w sprzedaży od 16 września 2022 r.

Wirtualny Świat Polskich Ormian