Podobnie jak w latach ubiegłych, Fundacja Kultury
i Dziedzictwa Ormian Polskich wydała swój kalendarz.
Tegoroczny prezentuje wizerunki i biogramy 13 świętych
i błogosławionych, czczonych w Kościołach ormiańskich – katolickim i apostolskim.
W kalendarium, oprócz imion na każdy dzień, zaznaczono najważniejsze święta Kościoła rzymskokatolickiego, a także najważniejsze obchodzone w obrządku ormiańskim.
Również, jak i w latach poprzednich, kalendarz zawiera sprawozdanie z działalności Fundacji w 2019 r.
Kalendarz opracował zespół: teksty biogramów – Hanna Kopczyńska Kłos, Wojciech Kłos, ks. dr Marcin Kołodziej, Romana Obrocka; opracowanie tekstów – Zofia Jurkowlaniec; tłumaczenie na jęz. ormiański – Hayk Hovhannisyan; opracowanie graficzne – Elżbieta Łysakowska. Obszerny opis na stronie Ordynariatu

Wirtualny Świat Polskich Ormian