logo_OssolineumW ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich w latach 2014–2017 zrealizował projekt badawczy pt. Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum.
W ramach tego projektu powstała baza internetowa „Inwentarz druków XVII–XVIII wieku z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka” (bazy_ossolineum)

W „Czasopiśmie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2018 nr 28 ukazało się sprawozdanie z przebiegu projektu oraz artykuły młodych badaczy dotyczące ossolińskiej kolekcji druków XVI wieku:
– Alicja Bielak, Po co i jak medytować? Instrukcje Stanisława Warszewickiego (SJ) i Jana Wuchaliusza Leopolity (SJ) w przedmowach do pism Ludwika z Grenady, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 127–144.
– Agnieszka Franczyk-Cegła, Nieznany prognostyk astrologiczny Jana z Głogowa na 1505 rok, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 145–158.
– Grzegorz Joachimiak, Proweniencja starodruku „Modlitwy powszedniej do Trójcy Świętej” ze zbiorów wrocławskiego Ossolineum w kontekście dawnego „Kancjonału Ossolińskich”, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 159–172.
– Michał Muraszko, Oprawy książkowe Piotra Kmity ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 173–182.
– Fryderyk Rozen, Problem drukarza książki „O jednej osobie” Stanisława Grodzickiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 183–195.
– Dorota Sidorowicz-Mulak, „Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum” – projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2014-2018, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 145–158.

projekt_okladkiWszystkich zainteresowanych zakupem tej niezwykle ciekawej pozycji zachęcamy do odwiedzenia strony Wydawnictwa_Ossolineum

Wirtualny Świat Polskich Ormian