5 września 2012 r. w Berlinie odsłonieto pamiątkową tablicę poświęconą Vardapetowi Komitasowi, ikony muzyki ormiańskiej. Am Kupfergraben 5, to adres domu w którym w latach 1896-1899 studiował Komitas Wardapet jako muzykolog w Berline i tam właśnie umieszczono tę tablicę. Kamienica leży w ciągu zabudowy, naprzeciw Muzeum Pergamonu. W załączeniu notatka z pisma Związku Niemiecko-Ormiańskiego: Komitas: Gedenktafel in Berlin.
Tę ciekawostkę otrzymaliśmy od p. Stanisława Barana.

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian