XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MUSICA GALICIANA w Rzeszowie

WYDZIAŁ MUZYKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO serdecznie zaprasza do udziału
w XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej MUSICA  GALICIANA
zatytułowanej ,,Karol Mikuli i jego uczniowie w kontekście rozwoju szkolnictwa muzycznego Galicji
(z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora)”

18 listopada 2019 – 19 listopada 2019

 

Proponowane obszary tematyczne:

Karol Mikuli jako pianista, pedagog, kompozytor i organizator życia muzycznego,
kontynuacja tradycji pianistycznych Karola Mikulego,
metodyczne kanony nauczania gry fortepianowej w Galicji,
rozwój szkół pianistycznych w Galicji, sylwetki wybitnych pianistów epoki,
działalność koncertowa pianistów galicyjskich,
szkolnictwo muzyczne Galicji,
wybitne osobowości szkolnictwa muzycznego Galicji,
twórczość kompozytorów działających w Galicji,
polscy Ormianie w kulturze muzycznej Galicji.

Miejsce konferencji:
Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83, 35-083 Rzeszów.
Informacje dotyczące rejestracji i uczestnictwa w Konferencji na stronie:  MUSICA GALICIANA

Wirtualny Świat Polskich Ormian