Konferencja Naukowa „KAUKAZ – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”
21-22 października 2021 r.

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką kaukaską do Rzeszowa na
10. Międzynarodową Konferencję Naukową „KAUKAZ – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2021 r.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje okres od starożytności do czasów najnowszych.
Jej celem jest prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących Kaukazu oraz stworzenie warunków do dyskusji i wymiany poglądów międzynarodowego grona badaczy.
Do udziału w konferencji zaprasza się pracowników naukowych, specjalistów, badaczy, doktorantów i studentów z Polski oraz innych państw, w szczególności z obszaru Kaukazu, jak również przedstawicieli Polonii z rejonu Kaukazu oraz narodów kaukaskich w Polsce i Europie.
Obrady będą prowadzone w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Wirtualny Świat Polskich Ormian