Centrum Archiwistyki Społecznej powstało w 2020 roku z inicjatywy Fundacji Ośrodka KARTA i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pomaga tworzyć nowe archiwa społeczne, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczać.

Co dwa lata organizowany jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej – Kongres Archiwów Społecznych, w tym roku po raz piąty. Jak zawsze jest to święto i spotkanie pasjonatek i pasjonatów, którzy zajmują się oddolnym dokumentowaniem historii. Jest jednocześnie okazją dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z archiwistyką społeczną.

Tegoroczna edycja Kongresu poświęcona została historii mówionej – zapisywaniu indywidualnych ludzkich losów, w których odbija się wielka historia, ale również – nie mniej ciekawa codzienność.

Przedstawiciele naszej Fundacji jak zawsze są uczestnikami tych arcyciekawych spotkań.

Wirtualny Świat Polskich Ormian