Logo NDAP

Dzięki realizacji zadania dofinansowanego w 2022 roku przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich przeprowadziła pełną konserwację własnych dwóch bezcennych ksiąg metrykalnych i 54 nieznanych wcześniej starych kart zapisanych m.in. literami ormiańskimi oraz opracowała spuściznę Leona Ter-Oganjana. W ramach wkładu własnego wykonała 1000 kopii cyfrowych fotografii ze zbiorów Archiwum Fundacji: PREZENTACJA

Dezynfekcji i pełnej konserwacji poddane zostały dwie księgi: „Liber secundus antiquus baptizatorum et confirmatorum”, ormiańska księga chrztów 1703–1783, parafia w Stanisławowie, zespół 9, sygn. 24, 137 kart; „Liber defunctorum Parochianorum Stanislavoviensium Armenorum”, ormiańska księga zgonów 1715–1829, parafia w Stanisławowie, zespół 9, sygn. 36, 83 karty. Konserwację prowadziła konserwatorka papieru – p. Hanna Machaj. Obie księgi zostały zdigitalizowane. Znajdują się na www.szukajwarchiwach.gov.pl. Księga zgonów prezentowana jest na stałej ekspozycji Fundacji pn. Skarbnica Polskich Ormian (Warszawa, ul. Świętojerska 12).
W oprawach tych ksiąg metrykalnych znajdowało się 54 kart użytych jako makulatura / użytych wtórnie do wykonania okładek. Były one sklejone i silnie zabrudzone, nosiły ślady działalności owadów i grzybów pleśniowych. Zostały rozdzielone i poddane konserwacji. Według wstępnej oceny historyków są to teksty (często modlitw) pisane przez różne osoby, głównie w języku kipczackim, ale także po ormiańsku i łacinie. Jedną z zalet tych rękopisów jest to, że są one po części dwujęzyczne. Wykonano skany tych kart oraz około 1000 kopii cyfrowych ze zbiorów Archiwum Fundacji.
Opracowana i opakowana została Spuścizna Leona Ter-Oganjana licząca 329 jednostek.
Osoby zainteresowane tymi obiektami, jak wszystkimi dostępnymi obiektami z Archiwum Fundacji, zachęcamy do korzystania z nich w pracach naukowych i genealogicznych.

Wirtualny Świat Polskich Ormian