ks. Mirosław NowakPo ciężkiej chorobie, odszedł do Pana
ksiądz doktor Mirosław Nowak,
dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie,
historyk sztuki, konsultor Rady Episkopatu Polski do spraw Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
Był inicjatorem pozyskania przez Muzeum nowej siedziby
w dawnym Domu Dziekana przy Archikatedrze Warszawskiej.
To dzięki przychylności i zgodzie Księdza M. Nowaka, od 13 maja do 20 czerwca tego roku, w siedzibie Muzeum będą wystawione portrety lwowskich ksień Panien Benedyktynek Ormiańskich ze zbiorów Fundacji,
które przeszły konserwację.
Cześć Jego pamięci!

Wirtualny Świat Polskich Ormian