Jest nam niezwykle miło poinformować czytelników, że książka autorstwa Zbigniewa Manugiewicza i Jerzego Tustanowskiego „U podnóża Owidiusza. Rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem”, wydana pod patronatem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie przez Księgarnię Akademicką w Krakowie, trafiła do zbiorów bibliotecznych liczących ponad 50 tys. publikacji w 15 językach, a należących do Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie (United States Holocaust Memorial Museum). Włączono ją pod numerem katalogowym DK508.9.182.M36 2017 (w kategorii KUTY, poz. 37).
Światowe Muzeum Pamięci Holokaustu, dokumentuje i gromadzi wszelkie materiały (wspomnienia, fotografie, dokumenty i publikacje) dotyczące tej niewyobrażalnej tragedii, czasów nienawiści i ludobójstwa. Link do plików w Bibliotece waszyngtońskiej:  pliki w Bibliotece
Wirtualny Świat Polskich Ormian