III Międzynarodowa Konferencja
Księgozbiory historyczne mniejszości religijnych i etnicznych
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wrocław
22-23 września 2022

Celem planowanej konferencji jest zebranie i upowszechnienie informacji o księgozbiorach mniejszości etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a w latach późniejszych II Rzeczpospolitej – księgozbiory z terenów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Śląska i Pomorza, przechowywanych obecnie w całości lub części w bibliotekach, archiwach i muzeach w kraju i zagranicą oraz z innych części Europy zwiezionych na te tereny w czasie II wojny światowej.

W założeniu organizatorów konferencja ma stanowić krok do bliższego poznania i naukowej rekonstrukcji księgozbiorów historycznych rozproszonych na przestrzeni wieków. Ormianie na polskich ziemiach pojawili się już w XIV wieku, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich od 17 lat opiekuje się bardzo bogatym księgozbiorem pochodzącym z ormiańskokatolickich parafii z dawnych Kresów Wsch. W pierwszym dniu Konferencji, na sesji poświęconej dziedzictwu Tatarów Ormian i Karaimów wystąpi przedstawicielka naszej Fundacji – Monika Agopsowicz, uczestnicząca w tej Konferencji.

Więcej informacji: https://ossolineum.pl/index.php/proweniencyjna-grupa-robocza/iii-miedzynarodowa-konferencja/

red.

Wirtualny Świat Polskich Ormian