Jak pisze Janusz M. Paluch w numerze 1 (114) 2024, redaktor naczelny “Cracovii Leopolis”: Niedawno, bo 9 stycznia tego roku, zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wielki admirator Kresów, kapłan walczący o pamięć o Polakach, ofiarach ludobójstwa na Wołyniu, ale i na całych Kresach. Duszpasterz Ormian, twórca i prezes Fundacji im. św. Brata Alberta, legendarnego już ośrodka w Radwanowicach.
Wśród autorów i artykułów są: Karol Kapłon, Piotr Boroń “Polacy pożegnali ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego”, Andrzej A. Zięba “Jak lwowscy Ormianie szlachectwa uzyskiwali”, Monika Agopsowicz, Stefan Krzeczunowicz “Sławetny i czcigodny Krzysztof Jakubowicza, wieloletni wójt Ormian stanisławowskich i łysieckich, dobroczyńca ubogich“, Paweł Stachnik “Kornel Krzeczunowicz. Kawalerzysta, ziemianin, pisarz. Polski Ormianin dumny ze swoich korzeni”, Karol Chlipalski “Ormianie lwowscy i ich katedra”, Michał Piekarski “Pani Keuprulianowa habilituje się w Krakowie, Antoni Wilgusiewicz “Astwadz Ohormi Hokun. Ormianie na katowickim cmentarzu”, Beata Kost “W poszukiwaniu Lwowa”, Aleksandra Solarewicz “Był jej zawsze ku pomocy. Lata szkolne u Benedyktynek Ormianek i Olgi Filippi”, Franciszek Haber “Z Batorego na Parnas. Część II”, Joachim Śliwa “W Bębnówce na stepie. Kolekcja Jana Narkiewicza Jodko (1852 – ok. 1920)”. Jest też poezja Mariusza Olbromskiego, przepisy kulinarne Jadwigi Sabadasz i dwie recenzje: Jerzego T. Petrusa Katalogu portretów polskich osobistości w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, tom II oraz Kamila Stefana Woźniaka książki Marcina Hałasia Zaczarowany Lwów. Przewodnik nieoczywisty. Miłej lektury! mag

Wirtualny Świat Polskich Ormian