Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wzbogaciło się o nową, niezwykle ciekawą pozycję – jest to pierwszy z tomów pt.
Portrety osobistości polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B. G. Woźnickiego” – Katalog zbiorów Tom I. A–J.
Autorem publikacji jest Igor Chomyn, kustosz i główny inwentaryzator Lwowskiej Galerii.

Jest to katalog portretów, który powstał ze zbiorów zgromadzonych z dawnych muzeów, zbiorów prywatnych, kościołów i galerii z terenu dawnych Kresów Rzeczpospolitej, które w wyniku rozstrzygnięć politycznych po II wojnie światowej pozostają w granicach państwa ukraińskiego. Lwowska Narodowa Galeria Sztuki utworzona w 1940 roku w miejsce polskiej instytucji – Galerii Narodowej Miasta Lwowa, po wielokrotnych zmianach nazwy, przybrała imię B. G. Woźnickiego, któremu zawdzięcza aktualny kształt. Ukazane w katalogu portrety to podobizny znanych i nierozpoznanych postaci – zdobiły wnętrza pałaców, dworów, świątyń i klasztorów, pokazują władców, przedstawicieli urzędów świeckich i duchownych, antenatów wielkich rodów, artystów, mieszczan itp. Autorzy prac reprezentują zróżnicowany poziom artystyczny od bardzo znanych artystów polskich i zagranicznych po amatorów. Jest to niezwykle ciekawy zbiór dokumentujący czasy minione, modę, sposoby przedstawiania postaci i fragmenty wnętrz. Dziękujemy Stowarzyszeniu Oświaty i Kultury Polskiej za ten dar i z radością powitamy kolejne tomy.

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian