Cmentarz Orląt Lwowskich, znany jako Cmentarz Orląt, stanowi wydzieloną część Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Spoczywają tu Polacy polegli w obronie Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919 i w czasie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. Pochowanych jest tam blisko 3 tys. żołnierzy. Do 1944 roku nosił nazwę Cmentarza Obrońców Lwowa. Piękny cmentarz został zniszczony i zbezczeszczony w czasie II wojny światowej. Jego odbudowania dokonano dopiero po 1989 roku. Posągi lwów, usunięte z Cmentarza Orląt przez władze sowieckie w 1971 r. powróciły tam w 2015 r. dzięki zabiegom Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. W październiku 2018 r. Rada Obwodowa we Lwowie zażądała usunięcia rzeźb, gdyż uznała je za “symbol polskiej okupacji Lwowa”. Strzegące bramy wejściowej dwa kamienne lwy były od kilku lat zasłonięte. Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia posągów lwów ma znaczenie symboliczne dla stosunków polsko-ukraińskich. Cmentarz Orląt Lwowskich, jest miejscem o szczególnym znaczeniu dla Polaków, dlatego dążono do jego odbudowania. Na tym cmentarzu spoczywa ostatni arcybiskup polskich Ormian abp. Józef Teodorowicz.

Wirtualny Świat Polskich Ormian